Press releases

8. 7. 2015

Oznámení o konání řádné valné hromady CETIN

18. 6. 2015

Upozornění pro vlastníky nemovitostí s věcným břemenem veřejné komunikační sítě

10. 6. 2015

Schválení veřejného návrhu na odkoupení akcií

1. 6. 2015

Vznikla společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.