Press releases

Upozornění pro vlastníky nemovitostí s věcným břemenem veřejné komunikační sítě

Upozornění pro vlastníky nemovitostí s věcným břemenem veřejné komunikační sítě

V souvislosti se vznikem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) dochází i ke změnám v registrech katastrálních úřadů u nemovitostí se zapsaným věcným břemenem na umístění a provozování vedení sítě elektronických komunikací. Proto společnost CETIN upozorňuje uživatele nemovitostí s věcným břemenem, že ve vlastnických listech může být vyznačena tzv. plomba. Ta bude katastrálním úřadem automaticky odstraněna po provedení zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Celý proces by měl být dokončen v druhém týdnu července 2015. 

„Tento proces je ze zákona nutný krok v důsledku vzniku nové společnosti CETIN a znamená pouze změnu identifikace oprávněné osoby v katastru. Vše probíhá v souladu se zákonem a nejsme bohužel schopni jej zkrátit nebo se mu vyhnout,“ říká Petr Prouza, ředitel právní divize společnosti CETIN. „Někoho může plomba v listu vlastnictví jejich nemovitosti vylekat, ale obavy jsou zbytečné, vlastník nemovitosti se v tomto případě samozřejmě nemění.  Pokud budou mít majitelé nemovitostí jakékoliv dotazy, nebo pochybnosti, mohou se obracet na emailovou adresu tomas.holzapfel@cetin.cz, nebo na telefonní číslo 238 461 208. Za případné komplikace se omlouváme,“ dodává Petr Prouza.

Společnost CETIN vznikla k 1. 6. 2015 odštěpením od společnosti O2 Czech Republic a.s. a je provozovatelem telekomunikační infrastruktury. Proto na ni přešla i práva a povinnosti z věcných břemen, které byly v minulosti smluvně zřízeny ve prospěch O2 za účelem umístění a provozování vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací. Vzhledem ke vzniku nové společnosti CETIN je nutné, aby tato věcná břemena byla přepsána na příslušných listech vlastnictví vedených katastrem nemovitostí ve prospěch CETINu.

 

Kontakty

Martin Žabka

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Tel: +420 238 468 475 (+420 CETIN TISK)

E-mail: martin.zabka@cetin.cz

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA