Transparentnost

Etické, transparentní a bezúhonné jednání

Scroll
Banner

Naše cíle

Odpovědnost za bezpečnost, zdraví a pohodu osob přebíráme ve všech fázích naší činnosti, včetně dodavatelských řetězců. Naší zásadou je spolupracovat s dodavateli, kteří usilují o stejné sociální a environmentální standardy jako společnost CETIN. Společnost CETIN se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a mezinárodní smlouvy ve všech oblastech její činnosti, při všech aktivitách, ve vztahu ke třetím stranám a orgánům veřejné moci i ve vztahu ke svým akcionářům.

100 % zaměstnanců proškoleno v oblasti udržitelnosti v roce 2024

Školení o udržitelnosti bude probíhat napříč celou společností CETIN. Naším cílem je, aby se ho do konce roku 2024 zúčastnilo 100 % všech zaměstnanců.

Plán pro zapojení dodavatelů

Do konce roku 2024 vypracujeme plán, který stanoví postupy pro dialog s klíčovými dodavateli s cílem sladit jejich a naše hodnoty v oblasti změny klimatu, životního prostředí, etiky, zdraví, bezpečnosti a správy produktů.

Oznamovací systém pro všechny zúčastněné strany

Zavedeme oznamovací systém pro hlášení porušování zásad našeho podnikání pro všechny zúčastněné strany.

Plnění našich cílů

100 % zaměstnanců proškoleno v oblasti udržitelnosti

Ve spolupráci s naší holdingovou společností, PPF Telecom Group, jsme připravili online kurz udržitelnosti, skládající se z 5 různých modulů, který je k dispozici všem našim zaměstnancům. Školení již absolvovalo 100% našeho vrcholového managementu.

Plán zapojení dodavatelů

Vyvíjíme komplexní plán zapojení dodavatelů. Zavádíme zásady a postupy, které nám umožní postupně slaďovat naše hodnoty v oblasti změny klimatu, etiky, lidských práv, zdraví, bezpečnosti a správy produktů s našimi klíčovými dodavateli. Od října 2023 jsme začali implementovat do smluv kodex jednání pro dodavatele.

Oznamovací systém pro všechny zúčastněné strany

Spustili jsme vyhrazený kanál pro oznamování protiprávního jednání, který je dostupný na našich internetových stránkách a je plně v souladu s českou legislativou.

Dokumenty ke stažení

Stáhněte si detailní ESG report a přečtěte si o našich cílech.
Řízení a etika
Etický kodex Skupiny PPF_08012023
PPF Telecom Group Supplier Code of Conduct_2023_CS