Projekty financované Evropskou unií - Národním plánem obnovy

Vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic sítě 5G v České republiky je v současnosti jedním z prioritních témat Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem priority Digitální vysokokapacitní sítě z programu Národního plánu obnovy je zlepšit kvalitu života a podpořit ekonomický rozvoj a zaměstnanost v odlehlých nebo málo osídlených venkovských lokalitách. Předmětem poskytnuté dotace je vybudování moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury.

Rozšíříme 5G síť i do málo obydlených lokalit díky podpoře z EU

Zapojili jsme se do výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu infrastruktury pro mobilní 5G sítě a zavázali jsme se rozšířit ve spolupráci s mobilními operátory pokrytí lokalit s nedostatečným mobilním signálem. Náklady na realizaci zčásti pokryje dotace z evropských fondů, část investuje CETIN a část mobilní operátoři.

Na níže uvedené projekty je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy:

III. Výzvy Digitální vysokokapacitní sítě

Název projektu Registrační číslo
5G Venkov - Vybudování infrastruktury mobilní sítě 5G v IO 77 CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008043
5G Venkov - Vybudování infrastruktury mobilní sítě 5G v IO 1080 CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008050
5G Venkov - Vybudování infrastruktury mobilní sítě 5G v IO 1081 CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008051
5G Venkov - Vybudování infrastruktury mobilní sítě 5G v IO 1131 CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008111
5G Venkov - Vybudování infrastruktury mobilní sítě 5G v IO 241 CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008113
5G Venkov - Vybudování infrastruktury mobilní sítě 5G v IO 838 CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008115
5G Venkov - Vybudování infrastruktury mobilní sítě 5G v IO 924 CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008116
5G Venkov - Vybudování infrastruktury mobilní sítě 5G v IO 95 CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008058