Společnost

Lidé jsou středobodem našeho podnikání

Scroll
Banner

Naše cíle

Porozumění našim zaměstnancům a zákazníkům je jednou z našich hlavních priorit. Neustále zdokonalujeme procesy zapojení zákazníků, což nám umožňuje shromažďovat a zapracovávat zpětnou vazbu a průběžně zlepšovat naše služby a produkty. Aktivně budujeme naši firemní kulturu, podporujeme angažovanost zaměstnanců a produktivitu vztahů. V interakci se zaměstnanci věnujeme čas pochopení toho, co je ovlivňuje a motivuje.

60% účast zaměstnanců v celofiremních průzkumech spokojenosti

Naším cílem je dosáhnout více než 60% účasti v celofiremních průzkumech spokojenosti a toto procento každoročně zvyšovat.

Propracovaný well-being program

Program je koncipován s důrazem na zlepšení celkového fyzického a duševního zdraví zaměstnanců. Současně se program zaměřuje na podporu zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem všech zaměstnanců. Zahrnuje širokou škálu aktivit, včetně sportovních utkání, cvičení, seminářů a workshopů o zdravé výživě a duševním zdraví.

0 pracovních úrazů

Poskytujeme a budeme poskytovat programy prevence úrazů, jejichž cílem je udržet nulový počet úrazů našich zaměstnanců klasifikovaných jako těžké nebo smrtelné.

Rovné příležitosti pro všechny

Zavedeme talentový program zaměřený na podporu kariérního rozvoje žen ve společnosti CETIN a na zvýšení zastoupení žen na manažerských pozicích.

Podpora místních komunit prostřednictvím darů a zapojení

Budeme se angažovat v podpoře komunit v České republice.

Plnění našich cílů

72% účast zaměstnanců v celofiremních průzkumech spokojenosti

Dosáhli jsme 72% účasti v průzkumech spokojenosti mezi našimi zaměstnanci, které jsme provedli v roce 2023.

Propracovaný well-being program

V roce 2023 byl Well-being program zaměřen na různorodé aktivity, mezi klíčové události patřily Sportovní hry v Rakovníku, Týdny zdraví nebo mezinárodní fotbalový turnaj se 460 sportovci. Program s důrazem na mentální zdraví poskytl semináře, workshopy a zdravotní prohlídky spolu s iniciativami pro duševní pohodu, jako jsou rodinné a dětské dny. Pohybové aktivity zahrnovaly chůzi, vodní sporty, cyklistiku i poloprofesionální závody.

0 pracovních úrazů

V roce 2023 jsme neměli žádný těžký nebo smrtelný zaměstnanecký úraz.

Rovné příležitosti pro všechny

Přijali jsme politiku diverzity a inkluze a začali jsme vzdělávat náš vrcholový management v oblasti diverzity a podvědomých předsudků. Naším cílem je do konce roku 2024 proškolit v této oblasti všechny naše zaměstnance. Spustili jsme program rozvoje talentů, jehož cílem je také podpořit ženy v posunu do manažerských rolí. 

Podpora místních komunit prostřednictvím darů a zapojení

Ve spolupráci s Nadací PPF a Nadací The Kellner Family Foundation věnoval CETIN a.s. v roce 2022 50 milionů korun na vzdělávání a výuku jazyků pro ukrajinské uprchlíky. Program Učebnice pro Ukrajinu distribuoval kolem 340 000 českých učebnic, česko-ukrajinských slovníků a učitelských příruček. Tyto prostředky byly určeny pro všechny věkové kategorie a byly poskytovány zdarma školám, jiným vzdělávacím institucím a jednotlivcům.

Dokumenty ke stažení

Stáhněte si detailní ESG report a přečtěte si o našich cílech.
Politika kvality
CETIN CZ_Politika QMS_2020.09_cz
CETIN CZ 9001_2015_en
Politika bezpečnosti a ochrany zdraví
CETIN CZ_Politika BOZP_2020.09_cz
CETIN CZ 45001_2018_en