image

Rozvoj a provoz infrastruktury

Non-stop dohled a kontrola správné funkčnosti a bezpečnosti sítě. Modernizace, inovace a strategie rozvoje sítě.

Provozní tým plánuje zásahové akce v síti (např. zrychlení datové linky, prodloužení či změnu trasy). Specialisté pro výstavbu realizují připojení pro obytné domy, obchodní centra a sídliště.

Rozvojový tým sleduje celosvětové trendy a vývoj v telekomunikacích, vybírá technologie, které budou do naší sítě zavedeny. Účastní se mezinárodních konferencí a spolupracuje s významnými dodavateli v oboru. Tvoří strategii vývoje fixní a mobilní sítě v ČR.

Poznejte své budoucí kolegy

Podívejte se, co o práci
v CETINu říkají.

prev next
Zjistěte o CETINu víc
a podívejte se na volné pozice

Přečtěte si rozhovory nejen o práci