Technologie

Zrychlujeme technologie pro udržitelnou budoucnost

Scroll
Banner

Naše cíle

Cílem CETIN je poskytovat udržitelné připojení, které přináší lidem, firmám i celé společnosti sociální, environmentální a obchodní benefity. Náš obchodní model nám umožňuje poskytovat služby jak v hustě osídlených městech a městských oblastech tak v odlehlých lokalitách bez kompromisů v oblasti bezpečnosti sítě. CETIN má dobrou pozici pro rychlý a nákladově efektivní přechod na optické sítě a 5G. Někdy však podmínky ještě neumožňují kvalitní optické spoje. CETIN proto maximálně využívá své stávající sítě měděných kabelů. Taková diverzita nám umožňuje připojit co nejvíce lidí, a to i v oblastech, které by jinak byly obtížně dostupné. V době digitalizace by nikdo neměl být opomenut.

5G pokrytí do roku 2027

Naším cílem je, aby do roku 2025 bylo připojení 5G dostupné alespoň 80 % a do roku 2027 90 % populace v České republice. V městských oblastech usilujeme o to, aby naše síť 5G poskytovala rychlost připojení vyšší než 250 Mb/s.

Pokrytí optikou do roku 2027

Naším cílem je přinést plnohodnotný optický internet (FTTH, Fiber-to-the-home) 1 milionu domácností v České republice do roku 2027.

Odolná a spolehlivá síť

Našim cílem je neustále zvyšovat spolehlivost sítě a kvalitu kritické infrastruktury státu a v případě přírodní katastrofy vždy aktivně pomáhat příslušným státním orgánům. Budeme dále posilovat ochranu dat zákazníků a zvyšovat odolnost našich sítí vůči kybernetickým útokům a kybernetickým podvodům.

Plnění našich cílů

5G pokrytí v roce 2027

V červnu 2024 bylo připojení 5G dostupné pro 89 % obyvatel Česka.

Pokrytí optikou v roce 2027

Na konci roku 2023 jsme již přivedli plnou optickou internetovou infrastrukturu do 344 tisíc domácností v České republice.

Odolná a spolehlivá síť

V roce 2022 jsme zrealizovali první fázi komplexního systému řízení bezpečnostních informací a událostí (SIEM) a začali s podporou informovanosti všech externích dodavatelů prostřednictvím školení o kybernetické bezpečnosti. V roce 2023 jsme zřídili interní bezpečnostní dohledové centrum (SOC) a zavedli postupy pro monitoring a řešení bezpečnostních incidentů.

Dokumenty ke stažení

Stáhněte si detailní ESG report a přečtěte si o našich cílech.
Politika informační bezpečnosti
4_CETIN CZ_Politika ISMS_2020
CETIN CZ 27001_2013_en
CETIN CZ Infosec system certificate