Životní prostředí

Snižujeme náš dopad na životní prostředí

Scroll
Banner

Naše cíle

Kromě snižování vlastní enviromentální stopy se snažíme šetrněji přistupovat k životnímu prostředí také ve spolupráci se zaměstnanci, zákazníky a dodavateli. Aby mohla společnost CETIN efektivně alokovat své zdroje, stanovila si jako prioritní oblasti, na které se ve své environmentální strategii zaměřuje: energetickou úspornost a změnu klimatu, nakládání s odpady a cirkulární ekonomiku.

Ambice snížit emise CO2 (Scope 1 a 2) o 40 % do roku 2030

Připravíme komplexní program, který nám umožní snížit emise skleníkových plynů s primárním zaměřením na zvýšení nákupu energií z čistých a nízkoemisních zdrojů. Současně se zaměříme na energetickou efektivitu naší sítě.

Postupně snižovat spotřebu energie a do roku 2025 dosáhnout roční úspory 15 GWh

Budeme také investovat do energeticky efektivních řešení a zařízení, jako jsou modernizace technologií, napájení a chlazení, což nám umožní ušetřit značné množství elektrické energie.

Přepoužít, prodat nebo recyklovat 100 % vyřazených síťových zařízení do roku 2025

Zajistíme, že všechna naše vyřazená síťová zařízení a další síťový odpad budou buď znovu použity nebo prodány nebo recyklovány, abychom zajistili, že žádný takový odpad neskončí na skládce nebo ve spalovně.

Plnění našich cílů

Ambice snížit emise CO2(Scope 1 a 2) o 40 % do roku 2030

V roce 2023 jsme začali aktivně hledat řešení pro dlouhodobý nákup energií z nízkoemisních, respektive čistých zdrojů, které nám umožní významně snížit emise CO2.

Postupně snižovat spotřebu energie a do roku 2025 dosáhnout roční úspory 15 GWh

Spustili jsme robustní program zaměřený na energetickou efektivitu, který ke konci roku 2023 již přináší zhruba 6,7 GWh roční úsporu spotřeby elektrické energie. Tyto úspory jsou dosahovány prostřednictvím iniciativ, jako jsou chytré chlazení, energeticky úsporné funkce implementované v našich RAN sítích a výměnou technologií za ty, které jsou energeticky účinnější.

Znovu použít, prodat nebo recyklovat 100 % vyřazených síťových zařízení do roku 2025

V roce 2023 jsme aktualizovali směrnici k vyřazování majetku, materiálu a zásob, která zajišťuje, aby jsme maximalizovali přepoužití vyřazených síťových zařízení a pokud to není možné, snažili se je prodat pro další využití jinými subjekty, respektive zajistili jejich ekologickou recyklaci.

Dokumenty ke stažení

Stáhněte si detailní ESG report a přečtěte si o našich cílech.
Environmentální politika
CETIN CZ_Politika EMS_cz
CETIN CZ 14001_2015_en
Energetická politika
CETIN CZ_Politika EnMS_cz
CETIN CZ 50001_2018_en