Poskytované služby

 

Datové služby

 

RADO

Referenční nabídka přístupu ke koncovým úsekům Více info 

CEP

Nabídka pronájmu bod-bod symetrické neagregované L2 ethernetové kapacity Více info 

CEN

Nabídka pronájmu symetrické ethernetové kapacity sítě CETIN Více info 

CIPC

Služba zabezpečeného propojení jednotlivých LAN sítí v rámci VPN s podporou QoS Více info 

CL

Služba pronájmu bod-bod digitální přenosové kapacity na bázi SDH Více info 

CEM

Služba pronájmu bod-multibod digitální přenosové kapacity na bázi ethernetu Více info 

G-BONE

Služba pronájmu bod-bod digitální přenosové kapacity na bázi technologie OTN a xWDM Více info 

 

Internet a multimédia

Oznámení o uzavření nabídek přístupu k síti Carrier Broadband a Carrier IP Stream pro nové smlouvy a připravované změně procesu převodu služeb mezi poskytovateli.
Detaily naleznete zde.

MMO

Nová referenční nabídka přístupu k veřejné pevné komunikační síti (mass-market služby) Více info 

CI

Nabídka přístupové linky a připojení do sítě Internet Více info 

VULA

Nabídka přístupu k veřejné pevné komunikační síti na bázi virtuálního zpřístupnění Více info 

 

Hlasové služby

 

MMO

Nová referenční nabídka přístupu k veřejné pevné komunikační síti (mass-market služby) Více info 

RIO

Referenční nabídka propojení s veřejnou pevnou komunikační sítí (tuzemské propojování) Více info 

 

Ostatní služby

 

RTS Scan

Nástroj pro ověřování dostupnosti datových služeb CETIN Více info 

Datacentra

Nabídka služeb síťově neutrálních datových center Více info 

Pronájem nenasvíceného optického vlákna

Nabídka pronájmu nenasvíceného optického vlákna společnosti CETIN Více info 

Kolokace

Nabídka umístění telekomunikačních zařízení v objektech CETIN Více info 

RUO

Referenční nabídka zpřístupnění účastnického vedení Více info 

Fyzická infrastruktura

Vzor smlouvy o pronájmu fyzické infrastruktury společnosti CETIN Více info 

 

Služby pro mezinárodní operátory

Mezinárodní datové služby

Internet, data a kolokace pro mezinárodní operátory Více info

Mezinárodní mobilní služby

Roaming, signalizace, tranzit Více info

Mezinárodní hlasové služby

CETIN měsíčně terminuje více než půl miliardy minut Více info