What is Ethics Hotline?

The Ethics Hotline is a part of the Corporate Compliance program of CETIN a.s. (as part of the PPF Group). It has been established as one of the means to detect unethical, improper, unlawful or other conduct found to be inconsistent with the PPF Group Code of Ethics. This hotline is intended for employees and colleagues, as well as for all third parties.

What is Ethics Hotline?

What is Corporate Compliance program of CETIN a.s.?

Corporate Compliance program of CETIN a.s. is a system of control mechanisms designed to prevent unlawful and/or unethical behavior of CETIN a.s. and its employees, statutory bodies, external consultants, etc.

How will my submission be processed?

Given that the Ethics Hotline is primarily intended to provide information that cannot be communicated publicly or directly for various reasons, its use is entirely discreet and voluntary. The receipt and evaluation of the submissions received through the PPF Ethics Hotline is administered by the legal department of CETIN a.s. and the legal department of PPF a.s.

How can I find out the outcome of the reported submission?

The submission may be reported entirely anonymously or by entering the e-mail address of the whistleblower. The result of the investigation will be subsequently communicated based on the form of report of the submission. If you enter your e-mail address or other contact details when submitting the report, the information on the outcome of the investigation will be delivered to you electronically at the e-mail address provided.

Documents to download

Úplné znění Etického kodexu

Podání podnětu

Identifikace Oznamovatele
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Ochrana osobních údajů a jiná pravidla pro nahlašování podnětů. Odesláním podnětu Oznamovatel stvrzuje správnost údajů a popisu jím oznámeného podezření obsažených v tomto podnětu a vyslovuje souhlas, aby společnost CETIN a.s., IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 („CETIN“), pro účely a v zájmu zjištění možného porušení zásad přijatého Corporate Compliance programu společnosti CETIN a.s., zjištění možného porušení platných právních předpisů, mezinárodních smluv a jiného deliktního jednání a odpovídajícímu přijetí nápravných opatření, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala osobní údaje Oznamovatele uvedené v tomto podnětu. Údaje o Oznamovateli dále je společnost CETIN a.s. oprávněna použít pro vlastní statistické účely a předat dalšímu správci, společnosti PPF a. s., IČO 25099345, se sídlem Evropská 2690/17, 16041 Praha 6, rovněž pro účely zjištění možného porušení platných právních předpisů, mezinárodních smluv a jiného deliktního jednání a odpovídajícímu přijetí nápravných opatření. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto podnětu Oznamovatel uděluje na dobu pěti let. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné zde. Odesláním podnětu Oznamovatel dále bere na vědomí, že tento podnět k prověření možného deliktního jednání v systému Corporate compliance společnosti CETIN a.s. neslouží k vyřizování osobních účtů mezi Oznamovatelem a osobou, jíž se podnět týká. Z podání úmyslně obsahujícího zavádějící, nekorektní, nepravdivé nebo neúplné informace může být ze strany společnosti CETIN a.s. nebo státních orgánů vyvozena odpovědnost a takové jednání je postihováno.