Press releases

Oznámení o konání řádné valné hromady CETIN

Oznámení o konání řádné valné hromady CETIN

Představenstvo společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) svolává na 22. července 2015 od 14:00 hodin do hotelu TOP HOTEL Praha, řádnou valnou hromadu. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. červenec 2015.

Akcionáři budou na valné hromadě schvalovat například pravidla pro odměňování členů dozorčí rady, určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015 a také poskytnutí finanční asistence společnosti PPF Arena 2 B.V.  Finanční asistenci ve výši až 32,2 miliardy korun bude CETIN moci poskytnout při splnění přesně stanovených podmínek, jako je mj. získání úrokové marže a úrokové přirážky, které jsou pro CETIN finančně výhodné a vedou ke zvýšení hodnoty společnosti.

Zprávu představenstva o finanční asistenci přezkoumal nezávislý odborník, kterým byla společnost KPMG Česká republika, s.r.o. a který o tom vypracoval písemnou zprávu, v níž zhodnotil správnost Zprávy představenstva a výslovně se vyjádřil k tomu, že poskytnutí finanční asistence není v rozporu se zájmy společnosti.

 

Kontakty

Martin Žabka

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Tel: +420 238 468 475 (+420 CETIN TISK)

E-mail: martin.zabka@cetin.cz

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA