MMO – NEW REFERENCE OFFER OF ACCESS TO FIXED TELECOMMUNICATIONS NETWORK

WHY REFERENCE ACCESS OFFER?

The new MMO (Mass Market Offer) is a complex wholesale solution for telecommunications companies or content providers who use it to develop their own products for:

 • Broadband (or high-speed Internet)
 • Multimedia
 • Voice services

MAIN BENEFITS OF THE ACCESS TO THE PUBLIC FIXED TELECOMMUNICATIONS NETWORK

 • No investments into the infrastructure roll-out required on the providers side;
 • The entire territory of the Czech Republic covered;
 • Flexible combinations of services;
 • 24/7 network monitoring.

INTERESTED IN MEETING OR CALLING OUR EXPERT?

Experience the reliable and professional approach of CETIN. Our expert will take you through the entire MMO proposition explaining all the technical and price details. The CETIN expert will guide you through the entire process of contract negotiations, selection of suitable services and capacity and launch of cooperation.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) is a wholesale provider of telecommunications services offered to telecommunications operators of mobile as well as fixed services. Customers also include providers of kontent and multimedia services.

MMO – MASS MARKET OFFER

MMO is a new reference access offer enabling access to the fixed telecommunications network. MMO replaces RAO and includes a selection of the best of the reference access offers presented in the past. It is a set of services providing operators with access to telecommunications products intended for resale to the general public. The offer includes voice as well as broadband services including capacity products to distribute multi-media content and is designed as a wholesale end-to-end solution for service providers. The services can be offered to end customers separately or in different combinations.

The MMO newly brings:

 • optional aggregations;
 • regional broadband service handed over before BRAS;
 • lower price of capacity products;
 • lower price of contract access;
 • extended SLA offer (guaranteed service quality).

The price of the service consists of fixed access, leased port (voice, dsl, multimedia) and capacity components that the CETIN partners can use to prepare diverse product propositions for their end customers using different Internet speeds, TV programmes, video-on-demand, voice services and bundles as well as a number of other parameters.

Other benefits of MMO for partners:

 • Availability – up to 85% of households and companies;
 • Technology neutral (PSTN, ISDN, xDSL, FTTx);
 • Flexible “pay as you grow” model for partners of all sizes;
 • Access to complete CETIN infrastructure with no investments required on the provider’s side;
 • Easy-to-use interfaces for ordering, diagnostics and service availability checking.

VOICE SERVICES

CETIN nabízí standardní veřejné telefonní služby v nejrozsáhlejší hlasové síti v ČR prostřednictvím široké škály technologií zahrnující standardní telefonní linku POTS, digitální linky typu ISDN2, ISDN30, rovněž 2MBL (E1).

Hlasové služby jsou nabízeny prostřednictvím metalické sítě.

Cena se skládá z přístupové linky, pronájmu hlasového portu a hlasové kapacity.

BROADBAND

CETIN nabízí broadband připojení až do rychlosti 100Mbps prostřednictvím různých přístupových technologií zahrnujících ADSL, VDSL, FTTx.

CETIN průběžně investuje do rozšiřování FTTx pokrytí, tj. do optických přípojek umožňujících podstatné navýšení rychlosti připojení k Internetu. Vyšší kapacita současně otevírá zcela nové možnosti on-line multimediálních služeb.

Cena Broadband produktů je složena ze tří částí: přístupové linky, pronájmu portu a transportní síťové kapacity. Přístupová linka je nabízena ve variantách Standard a Premium s vyšší dosažitelnou rychlostí.

Nově je do portfolia CETIN produktů přidána Regionální širokopásmová služba předávaná před BRAS. Služba využívá shodné prostředky sítě CETIN, datový tok je partnerům předáván před zařízením BRAS na regionální úrovni.

Cena se skládá ze tří částí: přístupové linky, pronájmu portu a transportní síťové kapacity regionální sítě (REN CETIN). Přístupová linka je nabízena ve variantách Standard a Premium s vyšší dosažitelnou rychlostí.

Multimedia Carrier Access

Poskytovatelé televizních a multimediálních služeb (multicast i unicast) mohou využít nabídku služeb vysokokapacitní infrastruktury k šíření vlastního obsahu směrem k neomezenému počtu koncových přípojek v ČR. Multicast i unicast se pevně vážou na pronájem přístupové linky a multimediálního portu.

Multicast Transport zajišťuje přenos multimediálního lineárního obsahu z centrálního místa poskytovatele připojeného do sítě CETIN a dále do tisíců koncových bodů, kde jsou připojeni televizní diváci.

Unicast Transport přenáší prostřednictvím vyhrazeného pásma obsah z centrálního místa poskytovatele do sítě CETIN a následně až k zákazníkovi, který je připojen pronajatou přístupovou linkou. Partner si může objednat různé kapacity služby.

CDN Transport zajišťuje přenos multimediálního obsahu z regionální služby CDN Server do regionální sítě CETIN a dále do tisíců koncových bodů.

Prostřednictvím MMO je možné sestavit pro koncové uživatele řadu různých produktů. V přehledu jsou uvedeny vybrané kombinace pro domácí i firemní uživatele. Pro podrobnější informace klikněte na vybraný produkt.

COMBINATIONS OF BASIC MMO PRODUCTS

Přehled skladby vybraných kombinací produktu. Obdobným způsobem lze sestavit například službu ISDN 30 umožňující připojit pobočkové ústředny menších i rozsáhlých firem a organizací.

Přehled kombinací velkoobchodních produktů MMO pro poskytování retailových služeb zákazníkům poskytovatele:

 

Pozn.: přehled kombinací služeb nezohledňuje nutnost VPN produktů a možnosti doplňkových služeb.

ORDERING SYSTEM AND PROCESSES

CETIN nabízí dva zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům:

 • B2B GW System Interface propojuje informační systémy poskytovatele se systémy CETIN
 • WEB Interface, který odbavuje menší počet požadavků bez nutné integrace informačních systémů

Obě varianty podporují:

 • Online ověření dostupnosti a parametrů služby na zadané adrese
 • Objednávkové rozhraní pro dostupné, resp. objednané služby
 • Volbu termínů instalace služby technikem CETIN u koncového odběratele
 • Zakládání a správu trouble ticketů

B2B GW System Interface (SI)

 • Volání webové služby s definovaným XML obsahem. Technologie předpokládá odběr funkce strojovým rozhraním.
 • Komunikace probíhá mezi aplikací poskytovatele a aplikací CETIN.

WEB Interface (WI)

 • Standardní prostředí pomocí WEB GUI využívané zástupci poskytovatele.
 • Komunikace bude probíhat prostřednictvím uživatelských účtů s jednoznačným přiřazením oprávnění zabezpečeným certifikátem. Technologie je určená výhradně pro obsluhu zvoleným personálem na straně poskytovatele služby.

QUALITY MANAGEMENT OF PROVIDED SERVICES - SUPPORT

CETIN nabízí svým partnerům různé nástroje ke kontinuálnímu zvyšování kvality poskytovaných služeb a služby jejich dostupnosti a monitoringu:

 • SLA – rozdílné úrovně SLA pro služby umožňují vytvářet rozmanité koncové produkty
 • Diagnostika poskytovaných služeb – formou seznamů služeb zasažených výpadkem nebo závadou sítě. Informace jsou dostupné v reálném čase.

SLA – Zvýšená servisní podpora

Volitelná služba zajišťující rychlejší odbavení a odstranění poruchy přístupových služeb.

 • Zvýšená servisní podpora pro službu Přístup k veřejně dostupné telefonní službě ISDN 30 a 2M:
  • ZSP-T1 - odstranění poruchy služby do 12 hodin
  • ZSP-T2 - odstranění poruchy služby do 24 hodin
 • Zvýšená servisní podpora pro službu Přístup k širokopásmovým službám a službám POTS a ISDN2:
  • ZSP-I1 - odstranění poruchy služby do 12 hodin
  • ZSP-I2 - odstranění poruchy služby do 24hodin

Diagnostika služeb

 • Poskytuje informace formou seznamu jednotlivých služeb zasažených výpadkem nebo závadou sítě.
 • Seznam obsahuje jednoznačnou identifikaci dotčených služeb.

Dekompozice služeb

 • Poskytuje informace formou seznamu jednotlivých služeb zasažených výpadkem nebo závadou sítě.
 • Seznam obsahuje jednoznačnou identifikaci dotčených služeb.

QUALITY ENHANCEMENT PROGRAMME

CETIN garantuje rychlost, kvalitu a stabilitu v sítí a zároveň možnost snížení jednorázových a měsíčních cen velkoobchodních služeb.

Program zvyšování kvality se vztahuje jen ke službám širokopásmového připojení k Internetu.

Závazek CETIN:

 • Garance Upgrade sítě
 • Sleva na množství služeb při závazku na 3, 7 let (min. 1000 existujících, další inkrement vždy po 1000)
 •  Voucher na zřízení budoucích linek na 3, 7 let (% slevy ze standardních cen zřízení)
  • 3 roky – 50 %
  • 7 let – 100 %
 • Garance nejvýhodnějších cen (ochrana před růstem cen)
 • Ochrana před růstem cen při Upgrade sítě s možností uplatnit slevu za nekvalitu ponecháním pomalé rychlosti

* platí pro dvojnásobek zavázaných linek

Závazek poskytovatele:

 • Platba služby v rozsahu sjednaného závazku počtu linek

INSTALLATION AND LOGISTICS OF END DEVICES

Partneři CETIN mohou využít širokou nabídku logistických a instalačních služeb pro koncová zařízení (CPE):

 • Dodání koncových zařízení účastníkovi poskytovatele (koncovému odběrateli služeb)
 • Instalace zařízení účastníkovi poskytovatele
 • Výměna zařízení při příležitosti odstraňování poruchy

Schéma procesu logistiky a instalace koncových zařízení (CPE):

Logistika koncových zařízení se vztahuje výhradně na tato zařízení:

 • DSL modemy
 • IPTV set-top boxy
 • telefonní přístroje
 • VoIP telefony
 • ISDN2 NT
 • HAG – Home Access Gataway
 • případně zařízení nezbytné pro využívání služeb dle RAO

ADDITIONAL SERVICES

 • Řízené migrační procesy služeb mezi poskytovateli
 • Regulované služby přenositelnosti čísla
 • Implementace řady doplňkových služeb pro hlas

DRAFT CONTRACT - MMO

BASIC TV OFFER

Produktová novinka v nabídce MMO je určena pro poskytování multimediálních a televizních služeb.

Základní parametry služby:

 • Služba je technologicky neutrální a dostupná prostřednictvím metalického vedení technologiemi ADSL2+ / VDSL2 a optickým vedením
 • Pomocí Televizní přípojky Basic nelze poskytovat účastníkům poskytovatele služby přístup k síti Internet
 • Služba se zřizuje výhradně na neaktivní přípojce, tzn. že neexistuje „downgrade“ služby z jiných MMO služeb
 • Rychlostní profil služby je 7168/192kbps s dostupností pro 69 % domácností (z celkového počtu cca 4,2 milionu domácností)
 • Ke službě Televizní přípojka Basic nelze objednat Zvýšenou servisní podporu
 • Objednání služby bude probíhat prostřednictvím standardních objednávkových rozhraní: B2B GW (SI) a Web Interface (WI)

Schéma technického řešení:

Přístup k Internetu je v kombinaci se službou Televizní přípojka Basic nedostupný. Přístup k Internetu lze aktivovat objednáním služby, čímž automaticky dojde k přechodu ze služby Televizní přípojka Basic na Standardní anebo Prémiovou přípojku, současně dojde k změně dalších služeb.

Are you interested in our services?

Contact our specialist and make a tentative appointment.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Contact form – Sales Department

How to process orders?

CETIN offers its service partners secure system methods to process service orders and control service provisioning to their end customers.

Please, contact a CETIN sales representative and ask for access.