MMO – REFERENČNÍ NABÍDKA PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PROČ VYUŽÍT NABÍDKU PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI?

Referenční nabídka MMO představuje pro telekomunikační operátory nebo poskytovatele obsahu kompletní velkoobchodní řešení pro vybudování vlastních produktů v oblasti:

 • Vysokorychlostního Internetu
 • Multimedií
 • Hlasových služeb

HLAVNÍ VÝHODY NABÍDKY PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

 • Vybudování infrastruktury poskytovatele bez vlastních investic
 • Pokrytí celé České republiky
 • Flexibilita v kombinovatelnosti služeb
 • Nepřetržitý dohled 24/7

CHCETE SI SJEDNAT SCHŮZKU NEBO DOMLUVIT TELEFONÁT S NAŠÍM ODBORNÍKEM?

Využijte spolehlivého a profesionálního přístupu společnosti CETIN. Specialista CETIN vás provede celou referenční nabídkou MMO včetně veškerých technických a cenových parametrů. Stane se tak vaším průvodcem pro uzavření smlouvy, pro správnou volbu odebíraných služeb a kapacit i pro vlastní start spolupráce.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) je velkoobchodním poskytovatelem telekomunikačních služeb, které nabízí telekomunikačním operátorům mobilním i fixním. Mezi zákazníky rovněž patří poskytovatelé obsahových a multimediálních služeb.

MMO – MASS MARKET OFFER


NOVÉ: Akční nabídka VDSL modemů za zvýhodněnou cenu

Vážení velkoobchodní partneři, společnost CETIN opět přichází s akční nabídkou modemů pro VDSL2/VDSL3 za zvýhodněné ceny. Pro detail nabídky pokračujte zde.


Akční nabídka ADSL na VDSL 2019

Pro podporu zrychlení služeb koncových zákazníků připravila společnost CETIN akční nabídku pro Partnery využívající služby na základě smlouvy o přístupu k veřejné pevné komunikační síti společnosti CETIN Mass Market Offer (MMO), Carrier IP Stream (CIPS), Carrier Broadband (CBB).


Prodlouženo: Speciální nabídka slevy na nově zřízené služby přístupu k Internetu ve vybraných zrychlených lokalitách

Společnost CETIN přichází se speciální nabídkou slevy z měsíční ceny u nově zřízených služeb připojení k Internetu ve vybraných zrychlených lokalitách. Podmínky nabídky zde.


MMO je referenční nabídka přístupu k veřejné pevné komunikační síti. MMO je nástupcem nabídky RAO, navíc obsahuje výběr těch nejlepších služeb ze všech původních nabídek širokopásmového přístupu. Jedná se o balík služeb zajišťující přístup k telekomunikačním produktům určeným široké veřejnosti. Nabídka obsahuje hlasové a broadbandové služby včetně kapacitních produktů a distribuci multimediálního obsahu a je koncipována jako velkoobchodní end-to-end řešení pro poskytovatele služeb. Všechny služby mohou být koncovým zákazníkům nabízeny samostatně nebo v různých kombinacích.

Nabídka MMO přináší:

 • Regionální širokopásmovou službu předávanou před BRAS
 • Snížení ceny kapacitních produktů
 • Snížení cen přístupu ke smlouvě
 • Rozšíření nabídky SLA

Cena služby se skládá z pevného připojení, pronájmu příslušného portu (hlas, dsl, multimedia) a kapacitních komponent, díky nimž mohou partneři CETIN připravovat pro své koncové odběratele pestré produktové nabídky nejen z pohledu rychlosti Internetu, rozsahu programů TV a video nabídky, hlasových služeb a balíčků, ale i celé řady dalších parametrů.

Další výhody MMO pro poskytovatele:

 • Dostupnost až 85 % domácností a firem
 • Technologická neutralita (PSTN, ISDN, xDSL, FTTx)
 • Flexibilní model „pay as you grow“ pro partnery všech velikostí
 • Přístup k vybudované infrastruktuře bez vlastních investic poskytovatele
 • Snadno použitelná rozhraní pro objednávání, diagnostiku a zjištění dostupnosti služeb

Hlasové služby

CETIN nabízí standardní veřejné telefonní služby v nejrozsáhlejší hlasové síti v ČR prostřednictvím široké škály technologií zahrnující standardní telefonní linku POTS, digitální linky typu ISDN2, ISDN30, rovněž 2MBL (E1).

Hlasové služby jsou nabízeny prostřednictvím metalické sítě.

Cena se skládá z přístupové linky, pronájmu hlasového portu a hlasové kapacity.

BROADBAND (VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘÍSTUP K INTERNETU)

CETIN nabízí broadband připojení až do rychlosti 1Gbps prostřednictvím různých přístupových technologií zahrnujících ADSL, VDSL, FTTx.

CETIN průběžně investuje do rozšiřování FTTx pokrytí, tj. do optických přípojek umožňujících podstatné navýšení rychlosti připojení k Internetu. Vyšší kapacita současně otevírá zcela nové možnosti on-line multimediálních služeb.

Cena Broadband produktů je složena ze tří částí: přístupové linky, pronájmu portu a transportní síťové kapacity. Přístupová linka je nabízena ve variantách Standard a Premium s vyšší dosažitelnou rychlostí.

Dále se nabízí Regionální širokopásmová služba předávaná před BRAS. Služba využívá shodné prostředky sítě CETIN, datový tok je partnerům předáván před zařízením BRAS na regionální úrovni.

Cena se skládá ze tří částí: přístupové linky, pronájmu portu a transportní síťové kapacity regionální sítě (REN CETIN). Přístupová linka je nabízena ve variantách Standard a Premium s vyšší dosažitelnou rychlostí.

Multimedia Carrier Access

Poskytovatelé televizních a multimediálních služeb (multicast i unicast) mohou využít nabídku služeb vysokokapacitní infrastruktury k šíření vlastního obsahu směrem k neomezenému počtu koncových přípojek v ČR. Multicast i unicast se pevně vážou na pronájem přístupové linky a multimediálního portu.

Multicast Transport zajišťuje přenos multimediálního lineárního obsahu z centrálního místa poskytovatele připojeného do sítě CETIN a dále do tisíců koncových bodů, kde jsou připojeni televizní diváci.

Unicast Transport přenáší prostřednictvím vyhrazeného pásma obsah z centrálního místa poskytovatele do sítě CETIN a následně až k zákazníkovi, který je připojen pronajatou přístupovou linkou. Partner si může objednat různé kapacity služby.

CDN Transport zajišťuje přenos multimediálního obsahu z regionální služby CDN Server do regionální sítě CETIN a dále do tisíců koncových bodů.

Prostřednictvím MMO je možné sestavit pro koncové uživatele řadu různých produktů. V přehledu jsou uvedeny vybrané kombinace pro domácí i firemní uživatele. Pro podrobnější informace klikněte na vybraný produkt.

PŘEHLED KOMBINACÍ ZÁKLADNÍCH PRODUKTŮ MMO

Přehled skladby vybraných kombinací produktu. Obdobným způsobem lze sestavit například službu ISDN 30 umožňující připojit pobočkové ústředny menších i rozsáhlých firem a organizací.

Přehled kombinací velkoobchodních produktů MMO pro poskytování retailových služeb zákazníkům poskytovatele:

 

Pozn.: přehled kombinací služeb nezohledňuje nutnost VPN produktů a možnosti doplňkových služeb.

Objednávkový systém a procesy

CETIN nabízí dva zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům:

 • B2B GW System Interface propojuje informační systémy poskytovatele se systémy CETIN
 • WEB Interface, který odbavuje menší počet požadavků bez nutné integrace informačních systémů

Obě varianty podporují:

 • Online ověření dostupnosti a parametrů služby na zadané adrese
 • Objednávkové rozhraní pro dostupné, resp. objednané služby
 • Volbu termínů instalace služby technikem CETIN u koncového odběratele
 • Zakládání a správu trouble ticketů

B2B GW System Interface (SI)

 • Volání webové služby s definovaným XML obsahem. Technologie předpokládá odběr funkce strojovým rozhraním.
 • Komunikace probíhá mezi aplikací poskytovatele a aplikací CETIN.

WEB Interface (WI)

 • Standardní prostředí pomocí WEB GUI využívané zástupci poskytovatele.
 • Komunikace bude probíhat prostřednictvím uživatelských účtů s jednoznačným přiřazením oprávnění zabezpečeným certifikátem. Technologie je určená výhradně pro obsluhu zvoleným personálem na straně poskytovatele služby.

Podpora řízení kvality poskytovaných služeb

CETIN nabízí svým partnerům různé nástroje ke kontinuálnímu zvyšování kvality poskytovaných služeb a služby jejich dostupnosti a monitoringu:

 • SLA – rozdílné úrovně SLA pro služby umožňují vytvářet rozmanité koncové produkty
 • Diagnostika poskytovaných služeb – formou seznamů služeb zasažených výpadkem nebo závadou sítě. Informace jsou dostupné v reálném čase.

SLA – Zvýšená servisní podpora

Volitelná služba zajišťující rychlejší odbavení a odstranění poruchy přístupových služeb.

 • Zvýšená servisní podpora pro službu Přístup k veřejně dostupné telefonní službě ISDN 30 a 2M:
  • ZSP-T1 - odstranění poruchy služby do 12 hodin
  • ZSP-T2 - odstranění poruchy služby do 24 hodin
 • Zvýšená servisní podpora pro službu Přístup k širokopásmovým službám a službám POTS a ISDN2:
  • ZSP-I1 - odstranění poruchy služby do 12 hodin
  • ZSP-I2 - odstranění poruchy služby do 24hodin

Diagnostika služeb

 • Poskytuje informace formou seznamu jednotlivých služeb zasažených výpadkem nebo závadou sítě.
 • Seznam obsahuje jednoznačnou identifikaci dotčených služeb.

Dekompozice služeb

 • Poskytuje informace formou seznamu jednotlivých služeb zasažených výpadkem nebo závadou sítě.
 • Seznam obsahuje jednoznačnou identifikaci dotčených služeb.

Program zvyšování kvality

CETIN garantuje rychlost, kvalitu a stabilitu v sítí a zároveň možnost snížení jednorázových a měsíčních cen velkoobchodních služeb.

Program zvyšování kvality se vztahuje jen ke službám širokopásmového připojení k Internetu.

Závazek CETIN:

 • Garance Upgrade sítě
 • Sleva na množství služeb při závazku na 3, 7 let (min. 1000 existujících, další inkrement vždy po 1000)
 •  Voucher na zřízení budoucích linek na 3, 7 let (% slevy ze standardních cen zřízení)
  • 3 roky – 50 %
  • 7 let – 100 %
 • Garance nejvýhodnějších cen (ochrana před růstem cen)
 • Ochrana před růstem cen při Upgrade sítě s možností uplatnit slevu za nekvalitu ponecháním pomalé rychlosti

* platí pro dvojnásobek zavázaných linek

Závazek poskytovatele:

 • Platba služby v rozsahu sjednaného závazku počtu linek

Instalace a logistika koncových zařízení

Partneři CETIN mohou využít širokou nabídku logistických a instalačních služeb pro koncová zařízení (CPE):

 • Dodání koncových zařízení účastníkovi poskytovatele (koncovému odběrateli služeb)
 • Instalace zařízení účastníkovi poskytovatele
 • Výměna zařízení při příležitosti odstraňování poruchy

Schéma procesu logistiky a instalace koncových zařízení (CPE):

Logistika koncových zařízení se vztahuje výhradně na tato zařízení:

 • DSL modemy
 • IPTV set-top boxy
 • telefonní přístroje
 • VoIP telefony
 • ISDN2 NT
 • HAG – Home Access Gataway
 • případně zařízení nezbytné pro využívání služeb dle RAO

Další služby

 • Řízené migrační procesy služeb mezi poskytovateli
 • Regulované služby přenositelnosti čísla
 • Implementace řady doplňkových služeb pro hlas

Návrh smlouvy MMO

Televizní přípojka Basic

Produktová novinka v nabídce MMO je určena pro poskytování multimediálních a televizních služeb.

Základní parametry služby:

 • Služba je technologicky neutrální a dostupná prostřednictvím metalického vedení technologiemi ADSL2+ / VDSL2 a optickým vedením
 • Pomocí Televizní přípojky Basic nelze poskytovat účastníkům poskytovatele služby přístup k síti Internet
 • Služba se zřizuje výhradně na neaktivní přípojce, tzn. že neexistuje „downgrade“ služby z jiných MMO služeb
 • Rychlostní profil služby je 7168/192kbit/s s dostupností pro 69 % domácností (z celkového počtu cca 4,2 milionu domácností)
 • Ke službě Televizní přípojka Basic nelze objednat Zvýšenou servisní podporu
 • Objednání služby bude probíhat prostřednictvím standardních objednávkových rozhraní: B2B GW (SI) a Web Interface (WI)

Schéma technického řešení:

Přístup k Internetu je v kombinaci se službou Televizní přípojka Basic nedostupný. Přístup k Internetu lze aktivovat objednáním služby, čímž automaticky dojde k přechodu ze služby Televizní přípojka Basic na Standardní anebo Prémiovou přípojku, současně dojde k změně dalších služeb.

Máte zájem o nabídku služby?

Kontaktujte našeho specialistu a domluvte si nezávaznou schůzku.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Kontaktní formulář na obchodní oddělení

Jak mohu zrealizovat objednávku?

CETIN nabízí zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům.

Pro přístup prosím kontaktujte obchodního zástupce CETIN.