Akcie

Základní informace o akciích

Celková výše základního kapitálu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zapsaná v obchodním rejstříku od 1. 6. 2015 činí 3 102 200 670 Kč. Základní kapitál je tvořen těmito akciemi:

Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN:

akcie kmenová
na jméno
zaknihovaná
310 220 067 ks
10 Kč
3 102 200 670 Kč
CZ 000 9000 089