Developeři a veřejná správa

Do nových developerských projektů dodáváme optické připojení a v rámci komunikace se státní správou připojujeme města i malé obce k naší síti. Se zavedením rychlé sítě navíc dochází k zhodnocení pozemků a staveb v obcích.

Scroll
template
Veřejná správa
CETIN k vám přivádí nejvyspělejší síť. Díky technologii optických kabelů můžete nyní mít to nejrychlejší a nejkvalitnější datové připojení.
Developeři
Myslíme na potřeby a zájmy developerů, proto se dokážeme zaměřit na jejich konkrétní požadavky a společně je realizovat.

Vyjádření o existenci sítí

Před začátkem jakékoliv stavby či výkopu nezapomeňte zjistit, zda se v místě nenachází síť CETIN. Předejdete tak problémům či dodatečným výkopům. V případě potřeby poskytnutí údajů o poloze naší sítě elektronických komunikací stačí vyplnit formulář.

Plánujete stavbu nebo výkopové práce?

Co je potřeba udělat:

Zažádejte o Vyjádření o existenci sítí
Zažádejte o Vyjádření o existenci sítí

Tím zjistíte, zda se naše síť nenachází v místě stavby či výkopových prací. Následně pak můžete využít možnosti buď výstavby nové sítě, či připojení k té stávající.

Chcete se k naší síti připojit? Zažádejte o bližší informace
Chcete se k naší síti připojit? Zažádejte o bližší informace

Kvalitní síť elektronických komunikací je významnou přidanou hodnotou pro váš projekt. Abyste mohli budoucím uživatelům sítě dopřát volnost výběru libovolného poskytovatele služeb, měli byste zažádat o bližší informace pro připojení k síti CETIN. O tyto informace můžete požádat v rámci žádosti o Vyjádření o existencí sítí, kde naleznete spojení na kontaktní osobu, která vás už k naší síti připojí!

Podstatnou informací pro vás bude kapacita přípojného bodu a rychlost dostupného internetu na přípojce, případně dostupnost multimediálních služeb. Přípojku ze stanoveného bodu napojení si následně zapracujte do své dokumentace pro územní rozhodnutí. Po nabytí právní moci toto správní rozhodnutí postačí pro její realizaci. Po celou dobu s vámi bude spolupracovat náš projektový koordinátor, který také bude odpovědný za dokončení přípojky v potřebném termínu.

V případě přípravy stavebních pozemků uzavřete Smlouvy na služebnosti (věcná břemena)
V případě přípravy stavebních pozemků uzavřete Smlouvy na služebnosti (věcná břemena)

Nezapomeňte, že do termínu kolaudace je třeba uzavřít Smlouvy o zřízení služebnosti v dotčených pozemcích komunikační přípojkou, které se vkládají do Katastru nemovitostí.

V případě staveb budov uzavřete „Smlouvy o umístění zařízení na vnitřní síť a technologii“
V případě staveb budov uzavřete „Smlouvy o umístění zařízení na vnitřní síť a technologii“

Pokud stavíte budovu je nutné uzavřít ještě Smlouvu o umístění zařízení, která se na rozdíl od služebností nevkládá do katastru nemovitostí. Díky připojení na síť CETIN novým vlastníkům jednotek umožníte, aby si vybrali služby jimi preferovaného poskytovatele služeb (operátora).

Věcná břemena
Věcná břemena

Je na nemovitosti ve vašem vlastnictví umístěno vedení či zařízení veřejné komunikační sítě, jehož vlastníkem je CETIN? Chcete ve vztahu k umístění vedení či zařízení veřejné komunikační sítě získat potřebné informace? Potřebujete je případně upravit nebo přesunout?

V čem vám pomůžeme?
  • Umístěním našeho vedení či zařízení ve vaší nemovitosti nebo na pozemku vzniká věcné břemeno. Umístění a případný zápis do Katastru nemovitostí se řídí legislativou platnou v době instalace předmětného vedení nebo zařízení.
  • Pokud budete potřebovat vedení či zařízení upravit nebo přesunout, pomůžeme vám. Náklady na vynucenou překládku nadzemního nebo podzemního vedení sítě elektronických komunikací hradí, podle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stavebník, který ji vyvolal. A to pouze náklady představující stávající technické řešení, nikoliv modernizaci.
  • Důležité je vědět, že vedení a zařízení veřejné komunikační sítě je chráněno veřejným zájmem. Úmyslné poškození vedení či zařízení veřejné komunikační sítě může být trestáno dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Co je potřeba udělat?
  • Na začátku zažádejte na našich stránkách o Vyjádření o existenci sítí prostřednictvím formuláře. V obdrženém vyjádření naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup.
Zpracování územního plánu
Zpracování územního plánu

Zpracováváte územní plán pro svou obec a okolí? Myslete na vše už od počátku a nezanedbejte řádné naplánování infrastruktury elektronických komunikací s CETINem.

V čem vám pomůžeme?
  • V dnešní době je při územním plánování nutné myslet nejen na vodu, kanalizaci, elektřinu a plyn, ale stejně tak na infrastrukturu elektronických komunikací. Dostupnost vysokorychlostního internetu je pro mnoho domácností a firem nezbytností, podle které se rozhodují o výběru pozemku pro svou nemovitost.
  • Pomůžeme vám zřídit v místě vysokorychlostní internet, který umožní využívání široké palety multimediálních služeb.
Co je potřeba udělat?
  • Využijte webový portál ÚAP, který máme připravený pro oprávněné osoby z úřadů a odborů územního plánování. Portál je plně elektronický, zrychluje celý proces plánování a umožňuje vám náhled na sítě CETIN včetně stažení ve formátu dgn.
Proč s námi spolupracovat?
Věříme, že vám naše služby pomohou zlepšovat kvalitu života ve vybraných lokalitách a uspokojí tak potřeby vašich zákazníků či obyvatel.
Nejvyšší dostupnost

Nejvyšší dostupnost

nabízíme nejvyšší dostupnost a kvalitu služeb

Po celé ČR

Po celé ČR

poskytujeme služby prakticky na každém místě České republiky

Neustále investujeme

Neustále investujeme

neustále investujeme do rozvoje infrastruktury a moderních technologií

Jednotná infrastruktura

Jednotná infrastruktura

zjednodušujeme budování jednotné infrastruktury pro všechny operátory

Odborný personál

Odborný personál

s dlouholetými zkušenostmi pro realizaci a provoz služeb

Zvyšujeme hodnotu

Zvyšujeme hodnotu

kvalitní datová infrastruktura zvyšuje ceny obytných i kancelářských prostor

Máme zkušenost se stovkami uskutečněných projektů na míru podle požadavků klientů, proto si poradíme i s vaším projektem. Neváhejte se na nás obrátit.

Dokumenty ke stažení Dostupné brožury ke stažení na jednom místě.

Příprava staveb na připojení k optické síti
Proč CETIN a smart city?
Reference

Vybíráme pro vás zajímavé články k tématu.