Vyjádření o existenci sítí - časté dotazy

 

 

Jak lze zažádat o Vyjádření o existenci SEK?

Odpověď: Žádosti můžete podávat elektronicky prostřednictvím internetové aplikace Žádost, případně poštou na standardním formuláři „Žádost o Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací“. Pomoc při zpracování elektronické žádosti nově zajišťuje placená Informační a asistenční služba na lince 800 630 630.

Číst dále
Který postup podání žádosti je nejvýhodnější a proč?

Odpověď: Doporučujeme vám podání prostřednictvím internetové aplikace Žádost, ve které jsou vám k dispozici aktuální mapy (ortofotomapa a katastrální mapa). Z pohodlí svého domova nebo kanceláře tak můžete jednoduchým postupem vyznačit své zájmové území a po odeslání žádosti získat ihned formou notifikačního mailu zpětnou informaci o přijetí požadavku včetně potvrzení zadaných hodnot.

Číst dále
Je na internetu k dispozici návod pro podání žádosti prostřednictvím internetové aplikace Žádost?

Odpověď: Návod k vyplnění žádosti je součástí aplikace. Do nápovědy se dostanete prostřednictvím ikonky – otazník v modrém kroužku, kde se dozvíte vše potřebné k aktuálně vyplňované straně žádosti. K některým polím navíc existuje i kontextová nápověda. Kontextová nápověda je dostupná pro podtržená pole.

Číst dále
Jak poznám, že žádost odeslaná prostřednictvím internetové aplikace Žádost byla přijata ke zpracování? Mohu na internetu zjistit, v jaké fázi zpracování se moje žádost nachází?

Odpověď: Po odeslání žádosti obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti informaci o přijetí ke zpracování, číslo žádosti a mapu se zakresleným polygonem zájmového území žádosti. E-mailovou informaci dostane také o tom, že vyjádření bylo odesláno. V internetové aplikaci Žádost můžete zjistit stav žádosti po zadání čísla žádosti.

Číst dále
Jak postupovat, když v internetové aplikaci Žádost nelze zobrazit úvodní stranu formuláře žádosti o Vyjádření?

Odpověď: Pokud by se vyskytl problém s přístupem do aplikace Žádost, vyzkoušejte uvedený postup: Do prohlížeče do panelu adresa (v Internet Exploreru, ve Firefoxu do lišty navigace) zadejte adresu https://www.cetin.cz/sit-cetin. Formulář Vytvoření žádosti zobrazíte následně kliknutím na odkaz Žádost o vyjádření. Nepoužívejte přístup k www aplikaci Žádost z oblíbených položek či dříve vytvořených zástupců. Pokud se ani poté nezobrazí úvodní strana formuláře (popřípadě pokud se v průběhu vyplňování formuláře chová aplikace nestandardně), zkuste smazat dočasné soubory sítě Internet (v Internet Exploreru, ve Firefoxu vyrovnávací diskovou paměť) a www prohlížeč restartujte.

Číst dále
Kolik stojí vydání vyjádření?

Odpověď: Vydání Vyjádření je bezplatné, za Vyjádření se hradí pouze náklady spojené s doručením Vyjádření žadateli, které činí 176 Kč. Platba je formou dobírky. Elektronické dodání Vyjádření je zdarma.

Číst dále
Vystavujete za platbu vyjádření po zaplacení dobírky daňový doklad?
Odpověď: Ano. Ke všem vyjádřením zasílaným na dobírku přikládáme daňový doklad.
Je možné elektronické doručení Vyjádření?

Odpověď: Ano. Pokud požádáte o vyjádření prostřednictvím elektronické aplikace, v aplikaci uvedete všechny nezbytné údaje a zvolíte elektronické doručení vyjádření, bude Vám vyjádření doručeno na Vaši mailovou adresu, resp. Vám bude doručena na uvedený mobilní telefon SMS s přístupovými informacemi na portál společnosti CETIN, kde si vyjádření vyzvednete.

Číst dále
Pro vyzvednutí Vyjádření z Vašeho serveru musím použít Autorizační kód, který mám obdržet prostřednictvím SMS na mobilní telefon. Proč jsem SMS s autorizačním kódem neobdržel?

Odpověď: Především je třeba se ujistit, že SMS očekáváte na mobilním telefonu, který byl zadán do žádosti o Vyjádření. Pak je třeba respektovat, že platnost obdrženého autorizačního kódu končí zavřením okna internetového prohlížeče se stránkou Stahování souborů a taktéž deset minut po obdržení SMS. Při každém dalším přístupu na stránku Stahování souborů je nutné požádat o zaslání SMS s novým autorizačním kódem.

Číst dále
Požádali jsme o zaslání trasy sítě v *.dgn, soubor *dgn jsme obdrželi, ale proč nelze otevřít?

Odpověď: Data o síti poskytujeme pouze ve formátu MicroStation V8. Tato verze je pro nás standardem, konverzi dat do starší verze SW neprovádíme. K otevření souboru je nutné mít SW, který s touto verzí umí pracovat. K prohlédnutí dat ve formátu MicroStation V8 můžete využít např. SW Bentley View, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Bentley.

Číst dále
Existuje legenda k obsahu *dgn souboru?

Odpověď: Ano, legenda k obsahu souboru je součástí předaného souboru a je umístěna přímo ve výkresu vlevo pod zájmovým územím.

Jakou podobu má standardní Vyjádření o existenci SEK vydané společností CETIN?

Odpověď: V případě, že nedochází ke střetu se sítí společnosti CETIN, pak se Vyjádření skládá z formuláře Vyjádření bez střetu a výkresu zájmového území. V případě, že dochází ke střetu se sítí společnosti CETIN, Vyjádření se skládá z formuláře Vyjádření pro střet a výkresu zájmového území s výřezy účelové mapy se sítí společnosti CETIN, viz vzory dokumentů, které naleznete mezi Doprovodnými dokumenty v části Vyjadřování o existenci sítí https://www.cetin.cz/sit-cetin/vyjadrovani-o-existenci-siti.

Číst dále
Proč se prodloužila doba vydání u některých Vyjádření o existenci SEK?

Odpověď: Společnost CETIN s účinností ode dne 25. 4. 2018 přistoupila ke změně postupu při vydávání Vyjádření. Snažíme se zajistit, abyste od nás obdrželi vždy takové Vyjádření, které (i) určí konkrétní podmínky ochrany sítě elektronických komunikací vztahující se k území a situaci vašeho zájmu, (ii) stanoví výhradně pro Vás, podmínky k možnosti napojení na síť elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN, pokud byste si napojení přáli, (iii) bude současně souhlasem společnosti CETIN s vydáním příslušného správního rozhodnutí, pro něž je Vyjádření vydáno, je-li takového povolení dle Stavebního zákona třeba.

Číst dále