DTM - Digitální technické mapy

Naším cílem je vytvoření digitální referenční polohopisné mapy velkého měřítka a dokončení digitalizace katastrálních map, která je základem pro efektivní sdílení dat, sjednocení a zefektivnění činností spojených např. se stavebními aktivitami, tvorbou územně analytických podkladů a krizovým plánováním.

Dlouhodobě na tomto projektu spolupracujeme na základě smluvních ujednání s vybranými krajskými úřady, městy, obcemi a správci inženýrských sítí. Považujeme za efektivní spolupráci a smluvní ujednání v rámci větších územních celků (nejlépe krajů). Velmi se nám osvědčila spolupráce v rámci tzv. Jednotných digitálních technických map krajů. Taková kooperace probíhá na území hlavního města Prahy a Karlovarského, Libereckého, Plzeňského a Zlínského kraje.