• Naše společenská odpovědnost

  Naše společenská odpovědnost

  Uvědomujeme si své místo ve společnosti, proto se řídíme pravidly a zakládáme si na kvalitě. Vždy pracujeme s ohledem na životní prostředí, naše zaměstnance i zákazníky.

 • Pomáháme

  Pomáháme

  Chceme pomoci Česku i jinak než provozem největší telekomunikační sítě. Proto s radostí podporujeme projekty, které mají smysl. Je pro nás důležitý jak technologický rozvoj, tak i životní prostředí a kultura.

 • Vnitřní oznamovací systém, Etická linka

  Vnitřní oznamovací systém, Etická linka

  Společnost CETIN a.s. zřídila Vnitřní oznamovací systém pro osoby, které oznamují protiprávní jednání, o kterém se dozví v rámci výkonu svého zaměstnání (oznamovatelé neboli whistlebloweři), tak jak zavedení a provozování vnitřního oznamovacího systému ukládá zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

  Ostatní podněty spočívající v podezření či zjištění neetického, nekorektního, protiprávního či jiného jednání, které je nebo by mohlo být v rozporu s Etickým kodexem skupiny PPF lze oznámit prostřednictvím Etické linky.

 • Certifikáty a osvědčení

  Certifikáty a osvědčení

  Dbáme na kvalitu a férovost, za které jsme získali osvědčení.