Press releases

Výsledky jednání řádné valné hromady

Výsledky jednání řádné valné hromady

Řádná valná hromada společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se uskutečnila 22. července 2015 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 88,77 % akcií, a tak byla usnášení schopná.

Valná hromada na základě zprávy o finanční asistenci vyhotovené představenstvem společnosti schválila, že společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. může společnosti PPF Arena 2 B.V. poskytnout finanční asistenci ve formě úvěru až do celkové výše jistiny 32,2 mld. Kč se splatností nejvýše 7 let pro účely  úplného splacení akvizičního úvěru, případně financování nákupů dalších akcií společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.. To vše za podmínek, které jsou uvedeny ve zprávě představenstva nebo vyplývají z právních předpisů nebo stanov společnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že Česká telekomunikační infrastruktura a. s. může finanční prostředky k poskytnutí úvěru pro PPF Arena v požadované výši získat, pomocí externího financování potenciálně výhodněji, bude o ně usilovat ve formě syndikovaného úvěru v celkové maximální výši 32,2 miliard Kč se splatností do 3 let (tranše 10,2 miliard Kč) a do 7 let (tranše 22,0 miliard Kč).

Poskytnutí finanční asistence je jedna z možností ke zvýšení hodnoty pro všechny akcionáře společnosti. Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura se v rámci silné skupiny PPF otevírají mezinárodní trhy s externím financováním s potenciálně lepšími podmínkami, včetně nižších nákladů. Pokračujícím začleňováním do silné skupiny PPF se společnosti CETIN otevírají rozsáhlé možnosti využití profilu skupiny PPF, jako sdílení know-how, úspory z rozsahu, a v neposlední řadě možnost využívání znalosti trhu fúzí a akvizic k vytváření hodnoty pro všechny akcionáře. Proto je představenstvo společnosti přesvědčeno, že poskytnutí finanční asistence je pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. výhodné.

Valná hromada dále schválila zastavení části závodu, dočasně nezbytné pro získání syndikovaného úvěru. 

Valná hromada poté určila auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015. Valná hromada také schválila pravidla pro odměňování členů dozorčí rady a smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.

 

Kontakty

Vztahy s investory

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Tel: +420 238 461 850

E-mail: investor_relations@cetin.cz

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA