nZKB na legislativní radě vlády

4. dubna 2024 proběhlo první jednání Legislativní rady vlády nad návrhem novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti. 

Legislativní rada vlády jednání přerušila a požádala předkladatele (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost –NÚKIB), aby dopracoval některé dílčí body, které Legislativní rada považovala za vhodné a na kterých se s předkladatelem dohodla (Program 309. zasedání LRV 4.4.2024 a jeho výsledky | Vláda ČR (gov.cz)). 

Přerušení jednání Legislativní rady vlády není nijak výjimečný krok. Děje se poměrně běžně, zpravidla v případě, že Legislativní rada vlády má k návrhu nějaké připomínky.

K výše uvedenému si můžeme vzít za příklad poslední novelizaci zákona o ochraně utajovaných informací (ODok Portál - VeKLEP - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů) nebo návrh zákona o prověřování zahraničních investic (ODok Portál - VeKLEP - Návrh zákona o prověřování zahraničních investic), ve kterém se jednání Legislativní rady vlády přerušovalo dokonce třikrát.

Tímto chceme upozornit, že se nejedná o nutnost přepracovat celý návrh zákona, o opakování mezirezortního připomínkového řízení, odložení transpozice na neurčito apod. Tyto informace pocházejí z neověřených zdrojů. Pokud se s nimi setkáte, doporučujeme k nim přistupovat s obezřetností.