Vyjadřování o existenci sítí - časté dotazy

Jak lze zažádat o Vyjádření o existenci SEK?

 

Odpověď:

Žádosti můžete podávat elektronicky prostřednictvím internetové aplikace Žádost, případně poštou na standardním formuláři „Žádost o Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací“. Pomoc při zpracování elektronické žádosti nově zajišťuje placená Informační a asistenční služba na lince 238 461 111.

Který postup podání žádosti je nejvýhodnější a proč?

 

Odpověď:

Doporučujeme vám podání prostřednictvím internetové aplikace Žádost, ve které jsou vám k dispozici aktuální mapy (ortofotomapa a katastrální mapa). Z pohodlí svého domova nebo kanceláře tak můžete jednoduchým postupem vyznačit své zájmové území a po odeslání žádosti získat ihned formou notifikačního mailu zpětnou informaci o přijetí požadavku včetně potvrzení zadaných hodnot.

Je na internetu k dispozici návod pro podání žádosti prostřednictvím internetové aplikace Žádost?

 

Odpověď:

Návod k vyplnění žádosti je součástí aplikace. Do nápovědy se dostanete prostřednictvím ikonky – otazník v modrém kroužku, kde se dozvíte vše potřebné k aktuálně vyplňované straně žádosti. K některým polím navíc existuje i kontextová nápověda. Kontextová nápověda je dostupná pro podtržená pole.

Jak poznám, že žádost odeslaná prostřednictvím internetové aplikace Žádost byla přijata ke zpracování? Mohu na internetu zjistit, v jaké fázi zpracování se moje žádost nachází?

 

Odpověď:

Po odeslání žádosti obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti informaci o přijetí ke zpracování, číslo žádosti a mapu se zakresleným polygonem zájmového území žádosti. E-mailovou informaci dostane také o tom, že vyjádření bylo odesláno.V internetové aplikaci Žádost můžete zjistit stav žádosti po zadání čísla žádosti

Jak postupovat, když v internetové aplikaci Žádost nelze zobrazit úvodní stranu formuláře žádosti o Vyjádření?

 

Odpověď:

Pokud by se vyskytl problém s přístupem do aplikace Žádost, vyzkoušejte uvedený postup: Do prohlížeče do panelu adresa (v Internet Exploreru, ve Firefoxu do lišty navigace) zadejte adresu https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/. Formulář Vytvoření žádosti zobrazíte následně kliknutím na odkaz Dokumentace sítě. Nepoužívejte přístup k www aplikaci Žádost z oblíbených položek či dříve vytvořených zástupců. Pokud se ani poté nezobrazí úvodní strana formuláře (popřípadě pokud se v průběhu vyplňování formuláře chová aplikace nestandardně), zkuste smazat dočasné soubory sítě Internet (v Internet Exploreru, ve Firefoxu vyrovnávací diskovou paměť) a www prohlížeč restartujte.

Kolik stojí vydání vyjádření?

 

Odpověď:

Vydání Vyjádření je bezplatné, za Vyjádření se hradí pouze náklady spojené s doručením Vyjádření žadateli, které činí 145 Kč. Platba je formou dobírky. Elektronické dodání Vyjádření je zdarma.

Vystavujete za platbu vyjádření po zaplacení dobírky daňový doklad?

 

Odpověď:

Ano. Ke všem vyjádřením zasílaným na dobírku přikládáme daňový doklad.

Je možné elektronické doručení Vyjádření?

 

Odpověď:

Ano. Pokud požádáte o vyjádření prostřednictvím elektronické aplikace, v aplikaci uvedete všechny nezbytné údaje a zvolíte elektronické doručení vyjádření, bude Vám vyjádření doručeno na Vaši mailovou adresu, resp. Vám bude doručena na uvedený mobilní telefon SMS s přístupovými informacemi na portál společnosti CETIN, kde si vyjádření vyzvednete.

Pro vyzvednutí Vyjádření z Vašeho serveru musím použít Autorizační kód, který mám obdržet prostřednictvím SMS na mobilní telefon. Proč jsem SMS s autorizačním kódem neobdržel?

 

Odpověď:

Především je třeba se ujistit, že SMS očekáváte na mobilním telefonu, který byl zadán do žádosti o Vyjádření. Pak je třeba respektovat, že platnost obdrženého autorizačního kódu končí zavřením okna internetového prohlížeče se stránkou Stahování souborů a taktéž jednu hodinu po obdržení SMS. Při každém dalším přístupu na stránku Stahování souborů je nutné požádat o zaslání SMS s novým autorizačním kódem.

Požádali jsme o zaslání trasy sítě v *.dgn, soubor *dgn jsme obdrželi, ale proč nelze otevřít?

 

Odpověď:

Data o síti poskytujeme pouze ve formátu MicroStation V8. Tato verze je pro nás standardem, konverzi dat do starší verze SW neprovádíme. 
K otevření souboru je nutné mít SW, který s touto verzí umí pracovat. K prohlédnutí dat ve formátu MicroStation V8 můžete využít např. SW Bentley View, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Bentley.

Existuje legenda k obsahu *dgn souboru?

 

Odpověď:

Ano, legenda k obsahu souboru je součástí předaného souboru a je umístěna přímo ve výkresu vlevo pod zájmovým územím.

Jakou podobu má standardní Vyjádření o existenci SEK vydané společností CETIN

 

Odpověď:

V případě, že nedochází ke střetu se sítí společnosti CETIN, pak se Vyjádření skládá z formuláře Vyjádření bez střetu a výkresu zájmového území. V případě, že dochází ke střetu se sítí společnosti CETIN, Vyjádření se skládá z formuláře Vyjádření pro střet a výkresu zájmového území s výřezy účelové mapy se sítí společnosti CETIN, viz vzory po rozkliknutí jednotlivých odkazů.