Vyjadřování o existenci sítí elektronických komunikací

Poskytování údajů o poloze sítě elektronických komunikací (SEK)

Podání žádosti o Vyjádření je možné provést dvěma způsoby

1) elektronicky v internetové aplikaci Žádost

 • internetová aplikace Žádost umožňuje:

  • vytvoření žádosti s vyznačením zájmového území na mapě

  • zjišťování aktuálního stavu žádosti

  • použití nápovědy k vyplnění žádosti umístěné přímo v aplikaci

  • volbu způsobu odeslání Vyjádření žadateli elektronicky nebo poštou

Pomoc při zpracování elektronické žádosti zajišťuje asistenční služba na lince 14 111. Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním elektronického formuláře žádosti, zavolejte na linku 14 111, kde Vám vyškolený tým pracovníků pomůže žádost vyplnit a odeslat.

2) zasláním vyplněného textového formuláře žádosti se zakresleným zájmovým územím v katastrální mapě na adresu dokumentace sítě:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Technická dokumentace

Olšanská 2681/6

130 00, Praha 3 – Žižkov

 

Příklad zákresu zájmového území nad katastrální mapou naleznete zde.

Při podání žádosti jiným způsobem než elektronicky v internetové aplikaci Žádost (viz výše bod 1.) je žadateli Vyjádření odesíláno poštou za 129 Kč.

Rozhodující pro vydání Vyjádření je žadatelem v žádosti vyznačené, resp. specifikované zájmové území. Žadatel může k žádosti přiložit jakoukoliv přílohu v elektronické podobě (např. fotografie zájmového území, část projektové dokumentace zamýšlené stavby apod.). Poskytnutá příloha má ve vztahu k podané žádosti pouze informativní a doplňkový charakter a není pro vydání Vyjádření rozhodnou skutečností. Skutečnostmi rozhodnými pro vydání Vyjádření jsou pouze v žádosti obligatorně vyžadované údaje, zejména žadatelem provedené vymezení zájmového území v záložce č. 3 „Zájmové území“.

Vyjádření odesílaná elektronicky jsou žadateli předávána zdarma prostřednictvím portálu společnosti, Vyjádření odesílaná poštou jsou doručovaná prostřednictvím České pošty, s.p. za cenu balného a poštovného spolu s daňovým dokladem, platba formou dobírky.

 • Vyjádření doručené elektronickou cestou má po vytištění žadatelem stejnou právní hodnotu jako Vyjádření tištěné společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a zaslané žadateli poštou.

Trasu vedení komunikační sítě v digitální formě (bez polohopisu) poskytujeme pouze na základě Vašeho označení tohoto požadavku v aplikaci a jen pokud zvolíte způsob doručení Vyjádření elektronicky. Soubor je zpracován v systému MicroStation, formát DGN V 8.

Pro vyplnění důvodu žádosti použijte seznam důvodů pro Vyjádření, ve kterém najdete i bližší popis jednotlivých důvodů žádostí.

 • Součástí Vyjádření jsou „Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“. Všeobecné podmínky ochrany pro Vyjádření naleznete zde.

 • Nejčastější dotazy k vyjadřování o existenci sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., viz. Otázky a odpovědi

Podrobné informace o Vyjádření vám poskytne asistenční služba na lince 14 111

Chcete-li nám sdělit své připomínky a náměty kontaktujte nás na emailové adrese vyjadreni-dotazy@cetin.cz

Upozorňujeme, že Česká pošta, s.p. nezajišťuje dosílání obchodních balíků při změně doručovací adresy. Pokud tedy máte aktivovanou tuto službu je nutné uvést v žádosti o vyjádření novou adresu.

 

Ceník vyjádření o existenci SEK platný od 1.1.2014

 

Poskytování údajů o stáří sítě elektronických komunikací (SEK) pro určení DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

V případě, že potřebujete zjistit stáří SEK pro výpočet DPH, je potřeba nejdříve získat údaje o existenci sítě na prodávaném pozemku.

O tyto údaje můžete zažádat v internetové aplikaci zde. Při zadávání žádosti zvolte jako důvod "Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti".

Pokud po obdržení Vyjádření o existenci SEK zjistíte, že se na daném pozemku SEK nachází, zadejte pro zjištění stáří této sítě požadavek zasláním na email vyjadreni-dotazy@cetin.cz . Jako typ dotazu zvolte Určení DPH - stáří sítě. Do požadavku je pak potřeba vyplnit následující údaje:

 • okres

 • katastrální území

 • číslo parcely

 • č. j. Vyjádření o existenci SEK