Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, a to správcem CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 (dále také jen „správce“) pro marketingové účely správce a předání dalším správcům, společnostem 

 • AVONET, s.r.o., IČO: 25322478,
 • České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, 
 • Český bezdrát s.r.o., IČO: 25902415,
 • Dial Telecom, a.s., IČ: 28175492, 
 • DIGI CZ s.r.o., IČO: 046 68 529
 • Eldata pražská s.r.o., IČO: 27447995
 • FIXnet s.r.o. IČO: 26357739
 • GiTy, a.s., IČO: 25302400,
 • GTT a.s., IČO: 63080605
 • ha-vel internet  s.r.o., IČ: 25354973,
 • METRONET s.r.o., IČ: 26762544, 
 • Nej.cz s.r.o., IČ: 3213595, 
 • Nordic Telecom s.r.o., IČO: 04001281,
 • O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336,
 • Planet A, a.s., IČO: 00537012,
 • Quadruple a.s., IČO: 24813745
 • T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681,
 • VIRIDIUM.CZ s.r.o., IČO: 27498506
 • ÚVT Internet, s.r.o., IČ: 24288705, 
 • VIRIDIUM.CZ s.r.o., IČ: 27498506, 
 • Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001 a
 • WIA spol. s r.o., IČO: 26703297

(všechny tyto společnosti dále také jen „další správce“) pro jejich marketingové účely, přičemž marketingovými účely se rozumí zejména nabízení služeb elektronických komunikací, zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení, ať již jsou tyto marketingové aktivity realizovány správcem, dalšími správci nebo subjekty, které správce nebo další správce realizací těchto marketingových aktivit pověří.

Další podmínky zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

 

Souhlasím se zasíláním marketingových sdělení

Souhlasím se zasíláním marketingových sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, tj. s využíváním podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení, které se týkají služeb správce, společností

 • AVONET, s.r.o., IČO: 25322478,
 • České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, 
 • Český bezdrát s.r.o., IČO: 25902415,
 • Dial Telecom, a.s., IČ: 28175492, 
 • DIGI CZ s.r.o., IČO: 046 68 529
 • Eldata pražská s.r.o., IČO: 27447995
 • FIXnet s.r.o. IČO: 26357739
 • GiTy, a.s., IČO: 25302400,
 • GTT a.s., IČO: 63080605
 • ha-vel internet  s.r.o., IČ: 25354973,
 • METRONET s.r.o., IČ: 26762544, 
 • Nej.cz s.r.o., IČ: 3213595, 
 • Nordic Telecom s.r.o., IČO: 04001281,
 • O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336,
 • Planet A, a.s., IČO: 00537012,
 • Quadruple a.s., IČO: 24813745
 • T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681,
 • VIRIDIUM.CZ s.r.o., IČO: 27498506
 • ÚVT Internet, s.r.o., IČ: 24288705, 
 • VIRIDIUM.CZ s.r.o., IČ: 27498506, 
 • Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001 a
 • WIA spol. s r.o., IČO: 26703297

 

Výše uvedené souhlasy se udělují na dobu 15 let, lze je však kdykoliv odvolat. Beru na vědomí, že mám právo kdykoli souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.