DEVELOPERS AND MUNICIPALITIES

CETIN works together with developers in order to be able to guarantee safety and functionality of products to its clients.

WHY CETIN?

 • The CETIN infrastructure can be used to provide services in fact anywhere in the Czech Republic.
 • Continuous investments in infrastructure and modern technology development.
 • Simplified roll-out of uniform infrastructure used by all telecommunications operators.
 • Expertise gained through hundreds of projects made to measure according to customer requirements.
 • Effective investments for all stakeholders.
 • Trained staff possessing long-term experience gained through previously implemented projects taking care of service implementation and operation.
 • The top quality and availability of services offered.

OFFER FOR DEVELOPERS

CETIN implements the following types of projects in cooperation with developers:

 • Residential projects using optic networks::
  • G-pon FTTH (fiber to the home), i.e. passive optical network providing connection between exchange and home access gateway (HAG).
  • G-pon FTTB (fiber to the building), i.e. technology connecting fibre-optic network to a switchboard located in a building, CETIN and developer then implement LAN cabling.
  • CETIN offers a complex solution carrying signal to end-user homes.
 • Business centres connected to metallic and fibre-optic networks with geographic independence of the two lines. CETIN delivers internal LAN networks, DAS systems enhancing mobile signal, electronic security systems or electronic fire alarm systems used in Business Centres.
 • Shopping malls and parks can use metallic and fibre-optic networks, LAN and DAS provided by CETIN, their documentation as well as implementation meet requirements of all three mobile operators.
 • Industrial zones - telecommunication and data services solutions designed per the client’s request.
Popisek obrázku

Statement concerning the existence of communications network lines

Request the Statement before beginning construction. More information

Životní situace

Výkopové práce

Plánujete rozsáhlejší výkopové práce? Rekonstruujete chodníky či rovnou celé náměstí? V takovém případě máte ideální příležitost spojit se s CETIN a zřídit v dané lokalitě vysokorychlostní internet.

Proč

Při renovaci staré sítě nebo pokládání nové jsou vždy nutné výkopové práce, které stojí peníze, čas a nepohodlí obyvatel. Je tedy zbytečné tento proces podstupovat dvakrát. Zkoordinujte stavební práce s CETIN, snižte náklady a zkraťte dobu trvání prací. Zřiďte v místě prací vysokorychlostní internet, který umožní využívání široké palety multimediálních služeb, včetně rozšířených možností digitální televize (IPTV).

Jak

Nejprve je nutné, stejně jako u všech prací tohoto typu, zažádat o Vyjádření o existenci sítí z důvodu zjištění, zdali nedojde ke střetu s naší sítí a následnému narušení poskytovaných služeb v lokalitě. Po té nás kontaktujte – čím dříve, tím lépe. Budeme s vámi spolupracovat od počáteční fáze záměru stavebních prací, projednáme možnosti a naplánujeme spolupráci.

Kontakty a odkazy

Elektronické Vyjádření o existenci sítí: formulář zde.

V obdrženém Vyjádření naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup.

Stavím bytový dům

Plánujete výstavbu bytového domu? Myslete už od počátku na vše a nezanedbejte řádné naplánování infrastruktury elektronických komunikací s CETIN.

Proč

Dostupný vysokorychlostní internet je pro většinu domácností nezbytností. Při výběru nemovitosti tak lidé zohledňují také dostupnost připojení na dané adrese. Nabídněte jim proto to nejlepší řešení. Zřiďte v místě vysokorychlostní internet, který umožní využívání široké palety multimediálních služeb, včetně rozšířených možností digitální televize (IPTV).

Jak

Nejprve musíte zažádat o Vyjádření o existenci sítí z důvodu zjištění, zdali nedojde ke střetu s naší sítí a následnému narušení poskytovaných služeb v dané oblasti. V případě střetu se spojte s kontaktní osobou uvedenou v obdrženém Vyjádření. Probere s vámi váš záměr a určí podmínky ochrany sítě elektronických komunikací.

Abyste mohli budoucím vlastníkům bytových jednotek dopřát volnost výběru libovolného poskytovatele služeb, zažádejte o určení přípojného bodu na síť CETIN. Přípojku ze stanoveného bodu napojení si následně zapracujte do vaší dokumentace pro územní rozhodnutí. Po nabytí právní moci toto správní rozhodnutí postačí pro její realizaci. Po celou dobu s vámi bude spolupracovat projektový koordinátor z CETIN, který je také odpovědný za dokončení přípojky do termínu kolaudace vašeho projektu.

Nezapomeňte, že před předáním bytů do správy SVJ, je třeba uzavřít Smlouvy na služebnosti (věcná břemena) v dotčených pozemcích komunikační přípojkou a Smlouvy o umístění zařízení na vnitřní síť a technologii. Smlouva o umístění zařízení se na rozdíl od služebností nevkládá do katastru. Po předání bytů pak již nebude nic bránit novým vlastníkům jednotek, aby si vybrali služby jimi preferovaného poskytovatele služeb (operátora) na síti CETIN.

Kontakty a odkazy

Elektronické Vyjádření o existenci sítí: formulář zde.

V obdrženém Vyjádření naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup a také vám doporučí projektového koordinátora.

Stavba malé administrativní, logistické či výrobní budovy do 1000m2 plochy

Plánujete výstavbu administrativní, logistické či výrobní budovy? Myslete už od počátku na vše a nezanedbejte řádné naplánování infrastruktury elektronických komunikací s CETIN.

Proč

Vysokorychlostní internet je v dnešní době nezbytností, zvláště u administrativních budov. Dostupná rychlost připojení je jedním z kritérií, podle kterých se zájemci o pronájem či koupi nemovitosti rozhodují. Nabídněte jim proto to nejlepší řešení. Zřiďte v místě vysokorychlostní internet, který umožní využívání široké palety multimediálních služeb, včetně rozšířených možností digitální televize (IPTV).

Jak

Nejprve musíte zažádat o Vyjádření o existenci sítí z důvodu zjištění, zdali nedojde ke střetu s naší sítí a následnému narušení poskytovaných služeb v dané oblasti. V případě střetu se spojte s kontaktní osobou uvedenou v obdrženém Vyjádření. Probere s vámi váš záměr a určí podmínky ochrany sítě elektronických komunikací.

Abyste mohli budoucím vlastníkům dopřát volnost výběru libovolného poskytovatele služeb, zažádejte o určení přípojného bodu na síť CETIN. Přípojku ze stanoveného bodu napojení si následně zapracujte do vaší dokumentace pro územní rozhodnutí. Po nabytí právní moci toto správní rozhodnutí postačí pro její realizaci. Po celou dobu s vámi bude spolupracovat projektový koordinátor z CETIN, který je také odpovědný za dokončení přípojky do termínu kolaudace vašeho projektu.

Nezapomeňte, že je třeba uzavřít Smlouvy na služebnosti (věcná břemena) v dotčených pozemcích komunikační přípojkou a Smlouvy o umístění zařízení na vnitřní síť a technologii. Po dokončení stavby pak již nebude nic bránit novým vlastníkům či nájemcům, aby si vybrali služby jimi preferovaného poskytovatele služeb (operátora) po síti CETIN.

Kontakty a odkazy

Elektronické Vyjádření o existenci sítí: formulář zde.

V obdrženém Vyjádření naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup a také vám doporučí projektového koordinátora.

Stavím komplex rodinných domů (satelit), připravuji stavební pozemky

Rozhodli jste se postavit soubor rodinných domů, nebo připravit stavební pozemky včetně základní technické vybavenosti? Myslete už od počátku na vše a nezanedbejte řádné naplánování infrastruktury elektronických komunikací s CETIN.

Proč

Dostupný vysokorychlostní internet je pro většinu domácností nezbytností. Při výběru nemovitosti tak lidé zohledňují také dostupnost připojení na dané adrese. Nabídněte jim proto to nejlepší řešení. Zřiďte v místě vysokorychlostní internet, který umožní využívání široké palety multimediálních služeb, včetně rozšířených možností digitální televize (IPTV).

Jak

Nejprve musíte zažádat o Vyjádření o existenci sítí z důvodu zjištění, zdali nedojde ke střetu s naší sítí a následnému narušení poskytovaných služeb v dané oblasti. V případě střetu se spojte s kontaktní osobou uvedenou v obdrženém Vyjádření. Probere s vámi váš záměr a určí podmínky ochrany sítě elektronických komunikací.

Kvalitní síť elektronických komunikací je významnou přidanou hodnotou pro váš projekt. Abyste mohli budoucím vlastníkům rodinných domů dopřát volnost výběru libovolného poskytovatele služeb, měli byste zažádat o určení přípojného bodu na síť CETIN. Podstatnou informací pro vás bude kapacita přípojného bodu a rychlost dostupného internetu na přípojce, případně dostupnost multimediálních služeb. Přípojku ze stanoveného bodu napojení si následně zapracujte do vaší dokumentace pro územní rozhodnutí. Po nabytí právní moci toto správní rozhodnutí postačí pro její realizaci. Po celou dobu s vámi bude spolupracovat projektový koordinátor z CETIN, který je také odpovědný za dokončení přípojky do termínu kolaudace vašeho projektu.

Nezapomeňte, že do termínu kolaudace, je třeba uzavřít Smlouvy na služebnosti v dotčených pozemcích stavbou.

Pro úspěch vašeho požadavku na realizaci připojení vašich stavebních pozemků je třeba spojit se s námi už v počáteční fázi vašeho projektu a následně koordinovat stavební práce. Jakmile budou jednotlivé rodinné domy dokončeny a předány, nebude již nic bránit jejich majitelům, aby si vybrali jimi preferovaného poskytovatele služeb (operátora) po síti CETIN.

Kontakty a odkazy

Elektronické Vyjádření o existenci sítí: formulář zde.

V obdrženém Vyjádření naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup a také vám doporučí projektového koordinátora.

Věcná břemena

Je na nemovitosti ve vašem vlastnictví umístěno vedení či zařízení veřejné komunikační sítě, jehož vlastníkem je CETIN? Chcete ve vztahu k umístění vedení či zařízení veřejné komunikační sítě získat potřebné informace?

Proč

Umístěním našeho vedení či zařízení na vaší nemovitosti nebo pozemku vzniká věcné břemeno. Toto umístění a případný zápis do Katastru nemovitostí se řídilo legislativou platnou v době instalace předmětného vedení či zařízení.

Pokud potřebujete vedení či zařízení upravit nebo přesunout, kontaktujte nás. Náklady na vynucenou překládku nadzemního nebo podzemního vedení sítě elektronických komunikací hradí, dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stavebník, který ji vyvolal. A to pouze náklady představující stávající technické řešení, nikoliv modernizaci.

Vedení a zařízení veřejné komunikační sítě je chráněno veřejným zájmem, úmyslné poškození vedení či zařízení veřejné komunikační sítě může být trestáno dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Jak?

Nejprve zažádejte na našich stránkách prostřednictvím formuláře o Vyjádření o existenci sítí. V obdrženém vyjádření naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup.

Kontakty a odkazy

Elektronické Vyjádření o existenci sítí: formulář zde.

Zpracování územního plánu

Zpracováváte územní plán pro svou obec a okolí? Myslete už od počátku na vše a nezanedbejte řádné naplánování infrastruktury elektronických komunikací s CETIN.

Proč

V dnešní době je při územním plánování nutné myslet nejenom na vodu, kanalizaci, elektřinu a plyn, ale stejně tak na infrastrukturu elektronických komunikací. Pokud se při plánování či projektování na řešení infrastruktury nepamatuje nebo se zanedbá, je dostupnost služeb v dané oblasti na nízké úrovni, případně vůbec. Přitom dostupnost vysokorychlostního internetu je pro mnoho domácností a firem nezbytností, podle které se rozhodují o výběru pozemku pro svou nemovitost. Proto je nezbytné od počátku plánovat také položení infrastruktury. Zřiďte v místě vysokorychlostní internet, který umožní využívání široké palety multimediálních služeb, včetně rozšířených možností digitální televize (IPTV).

Jak

Nejprve je nutné, stejně jako u všech prací tohoto typu, zažádat o Vyjádření o existenci sítí z důvodu zjištění, zdali nedojde ke střetu s naší sítí a následnému narušení poskytovaných služeb v obci. Po té nás kontaktujte – čím dříve, tím lépe. Odborníci z CETIN s vámi proberou dostupné možnosti a dohodnou průběh spolupráce.

 

Kontakty a odkazy

Elektronické Vyjádření o existenci sítí: formulář zde.

V obdrženém Vyjádření naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup.