Vyjadřování o existenci sítí elektronických komunikací

Poskytování údajů o poloze sítě elektronických komunikací (SEK)

Podání žádosti o Vyjádření je možné provést dvěma způsoby

1) elektronicky v internetové aplikaci Žádost

 • internetová aplikace Žádost umožňuje:

  • vytvoření žádosti s vyznačením zájmového území na mapě

  • zjišťování aktuálního stavu žádosti

  • použití nápovědy k vyplnění žádosti umístěné přímo v aplikaci

  • volbu způsobu odeslání Vyjádření žadateli elektronicky nebo poštou

Pomoc při zpracování elektronické žádosti zajišťuje asistenční služba na lince 238 461 111 v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním elektronického formuláře žádosti, zavolejte na linku 238 461 111, kde Vám vyškolený tým pracovníků pomůže žádost vyplnit a odeslat.

2) zasláním vyplněného textového formuláře žádosti se zakresleným zájmovým územím v katastrální mapě na adresu dokumentace sítě:

CETIN a.s.

Technická dokumentace

Českomoravská 2510/19

190 00 Praha 9

 

Příklad zákresu zájmového území nad katastrální mapou naleznete zde.

Při podání žádosti jiným způsobem než elektronicky v internetové aplikaci Žádost (viz výše bod 1.) je žadateli Vyjádření odesíláno poštou za 151 Kč.

Rozhodující pro vydání Vyjádření je žadatelem v žádosti vyznačené, resp. specifikované zájmové území. Žadatel může k žádosti přiložit jakoukoliv přílohu v elektronické podobě. Máte-li k dispozici, prosíme přiložte rovněž (i) Koordinační situaci Stavby se zakreslenou polohou SEK společnosti CETIN a.s. a (ii) Technickou zprávu („Požadované podklady“), případně jiné dokumenty související s Požadovanými podklady. Dovolujeme si upozornit, že nepřiložení Požadovaných podkladů zakládá právo společnosti CETIN a.s. vyzvat Žadatele k doplnění Žádosti.

Vyjádření odesílaná elektronicky jsou žadateli předávána zdarma prostřednictvím portálu společnosti, Vyjádření odesílaná poštou jsou doručovaná prostřednictvím České pošty, s.p. za cenu balného a poštovného spolu s daňovým dokladem, platba formou dobírky.

 • Vyjádření doručené elektronickou cestou má po vytištění žadatelem stejnou právní hodnotu jako Vyjádření tištěné společností CETIN a.s. a zaslané žadateli poštou.

Trasu vedení komunikační sítě v digitální formě (bez polohopisu) poskytujeme pouze na základě Vašeho označení tohoto požadavku v aplikaci a jen pokud zvolíte způsob doručení Vyjádření elektronicky. Soubor je zpracován v systému MicroStation, formát DGN V 8.

Pro vyplnění důvodu žádosti použijte seznam důvodů pro Vyjádření, ve kterém najdete i bližší popis jednotlivých důvodů žádostí.

 • Součástí Vyjádření jsou „Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN a.s.“. Všeobecné podmínky ochrany pro Vyjádření dojde ke střetu naleznete zde a pro nedojde ke střetu zde.

 • Nejčastější dotazy k vyjadřování o existenci sítí společnosti CETIN a.s., viz. Otázky a odpovědi

Podrobné informace o Vyjádření vám poskytne asistenční služba na lince 238 461 111 v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

Chcete-li nám sdělit své připomínky a náměty kontaktujte nás pomocí příslušného kontaktního formuláře, který naleznete zde.

Upozorňujeme, že Česká pošta, s.p. nezajišťuje dosílání obchodních balíků při změně doručovací adresy. Pokud tedy máte aktivovanou tuto službu je nutné uvést v žádosti o vyjádření novou adresu.

 

Ceník vyjádření o existenci SEK platný od 1.1.2020

Vydání a doručení Vyjádření žadateli elektronicky prostřednictvím Portálu společnosti CETIN a.s.

Cena (Kč)

Cena bez DPH (Kč)

21% DPH (Kč)

Cena celkem (včetně DPH) (Kč)

Poskytování údajů z dokumentace o síti

0,00

0,00

0,00

0,00

Doručení přes Portál společnosti CETIN a.s.

0,00

Vydání a doručení Vyjádření žadateli poštou jako obchodní balík

Cena (Kč)

Cena bez DPH (Kč)

21%DPH (Kč)

Cena celkem (včetně DPH) (Kč)

Poskytování údajů z dokumentace o síti

0,00

125,08

26,27

151,00

Poštovné

101

Balení obchodních balíčků

24,08

 

Poskytování údajů o stáří sítě elektronických komunikací (SEK) pro určení DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

V případě, že potřebujete zjistit stáří SEK pro výpočet DPH, je potřeba nejdříve získat údaje o existenci sítě na prodávaném pozemku.

O tyto údaje můžete zažádat v internetové aplikaci zde. Při zadávání žádosti zvolte jako důvod "Informace o poloze sítě".

Pokud po obdržení Vyjádření o existenci SEK zjistíte, že se na daném pozemku SEK nachází, zadejte pro zjištění stáří této sítě požadavek pomocí kontaktního formuláře, který naleznete zde. Jako typ dotazu zvolte Určení DPH - stáří sítě. Do požadavku je pak potřeba vyplnit následující údaje:

 • okres

 • katastrální území

 • číslo parcely

 • č. j. Vyjádření o existenci SEK