Press releases

Výsledky jednání řádné valné hromady CETIN

Výsledky jednání řádné valné hromady CETIN

Řádná valná hromada společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se uskutečnila 3. prosince 2015 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 97,41% akcií.

Valná hromada byla svolána na základě žádosti hlavního akcionáře, společnosti PPF A4 B.V., který vlastní 95 % akcií společnosti.  V souladu se zákonem o obchodních korporacích valná hromada rozhodla o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na společnost PPF A4 B.V., jako hlavního akcionáře.

Protiplnění za tento nucený přechod bylo valnou hromadou určeno ve výši 172,40 Kč za každou akcii společnosti, která na hlavního akcionáře přejde. Hlavní akcionář poskytne určené protiplnění na své náklady prostřednictvím společnosti PPF banka a.s., u které již složil peněžní prostředky v nezbytné výši.

PPF banka a.s. bude vyplácet protiplnění primárně na bankovní účet oprávněné osoby, případně zasláním poštovní poukázky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu akcií na hlavního akcionáře.

Okamžik přechodu akcií na hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění (včetně identifikace informační linky zřízené pro tento účel) budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti poté, co bude v obchodním rejstříku zveřejněno popsané usnesení valné hromady o nuceném přechodu.

 

Kontakty

Vztahy s investory

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Tel: +420 238 461 850
E-mail: investor_relations@cetin.cz

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA