Press releases

Vectoring VDSL2 v síti CETIN umožní nabídnout vyšší rychlosti připojenív

Vectoring VDSL2 v síti CETIN umožní nabídnout vyšší rychlosti připojení

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) zavádí vectoring na technologii VDSL2 do své metalické sítě. Jedná se o moderní technologii umožňující dosáhnout vysokých přenosových rychlostí odstraněním přeslechů mezi souběžnými vedeními v metalickém kabelu.

V říjnu loňského roku společnost CETIN oznámila, že v příštích sedmi letech investuje 22 miliard korun do rozvoje svých telekomunikačních sítí, násobně zrychlí připojení k internetu prostřednictvím pevné sítě a umožní tak skutečně zásadní skok v kvalitě připojení.

Jednou z možností, jak dosáhnout zvýšení rychlosti připojení, je právě technologie vectoringu VDSL2. V kombinaci s investicemi do rozvoje optické přístupové sítě prostřednictvím výstavby FTTC (Fiber To The Cabinet), kdy se zkrátí místní smyčka, tak dojde k výraznému zrychlení internetového připojení i při využití stávajícího metalického vedení. Nasazení vectoringu na technologii VDSL2 umožní dosáhnout rychlostí přes 100 Mbit/s.

Produktový manažer CETIN Robert Pešta k tomu doplňuje: „Díky nasazení vectoringu na technologii VDSL2 zlepšíme dostupnost a stabilitu vyšších rychlostí v naší síti. Dodržíme tak své dříve zveřejněné závazky programu zvyšování kvality. Na významné části přípojek budeme mít dostupnou rychlost 100 Mbit/s.“

Pro efektivní fungování vectoringu VDSL2 je klíčové, aby koncové zařízení u zákazníka (tj. modem) na straně poskytovatele internetového připojení (Internet Service Provider, ISP) podporovalo vectoring VDSL2.

V minulém týdnu uspořádala společnost CETIN setkání s obchodními partnery, na kterém byl plán zavádění vectoringu VDSL2 zástupcům ISP detailně prezentován. Ve spolupráci s nimi bude nutné dořešit technickou nekompatibilitu se zpřístupněnými místními smyčkami v některých lokalitách. Reakce našich obchodních partnerů byly pozitivní.

 

Kontakt:

Tereza Gáliková

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Tel: +420 238 465 031
E-mail: tereza.galikova@cetin.cz

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA