Press releases

Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) a Český bezdrát s.r.o. uzavřely novou smlouvu MMO

Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) a Český bezdrát s.r.o. uzavřely novou smlouvu MMO

CETIN uzavřela dne 6. 6. 2016 se společností Český bezdrát novou smlouvu MMO. Navazuje tak na spolupráci trvající již od roku 2003 a založenou na poskytování velkoobchodních služeb ADSL/VDSL a následně i SHDSL. To, že se jedná o dlouhotrvající obchodní partnerství, dokumentuje i zapojení Českého bezdrátu do Programu zvyšování kvality na období 7 let. Díky závazku dlouhodobého odebírání služeb může CETIN průběžně svým obchodním partnerům nabízet kvalitnější infrastrukturu a slevu z běžných cen.

CETIN plní svůj slib z října loňského roku, kdy společnost oznámila, že v příštích sedmi letech investuje 22 miliard korun do rozvoje svých telekomunikačních sítí, násobně zrychlí připojení k internetu prostřednictvím pevné sítě a umožní tak skutečně zásadní skok v kvalitě připojení. Nezaměřujeme se jen na „vyzobávání třešinek“ nebo pouze na pokrývání velkých měst, ale významně stavíme v méně osídlených oblastech. Za dobu trvání investičního programu jsme 60% FTTC přípojek postavili v obcích s méně než 2000 obyvateli. Do konce letošního roku pak na venkově postavíme celou polovinu ze všech plánovaných FTTC přípojek. Toto rozšiřování optické sítě s využitím vectoringu nám umožní dosáhnout rychlostí přes 100 Mbit/s. Tím, že Český telekomunikační úřad schválil možnost nabízet službu VULA jako náhradu za LLU, byla splněna poslední podmínka pro spuštění vectoringu v síti CETIN. VULA bude k objednání dostupná od 27. 8. 2016.

Pro propagaci rychlého broadbandového připojení CETIN v období od 15. 8. 2016 do 30. 11. 2016 umožní vyzkoušet si v síti internetové připojení s rychlostmi 80/8 Mbit/s (přípojka Premium) za cenu  přípojky Standard. Tato akční nabídka bude k dispozici všem obchodním partnerům s uzavřenou smlouvou MMO na všech přípojkách, které to technicky umožňují.

Poptávka po rychlejším připojení souvisí s rozšířením zájmu zákazníků o nový obsah, zejména pak o streamované video. Proto CETIN věnuje velkou pozornost a značné investice do své infrastruktury a na zkvalitnění a zrychlení sítě pracuje kontinuálně tak, aby obchodní partneři měli možnost využívat stále lepších služeb a nabízet je dále svým zákazníkům. Uzavíráme jak nové smlouvy s novými operátory, tak rozšiřujeme smlouvy o nové služby s našimi stávajícími zákazníky. Společnost Český bezdrát bude moci díky uzavření smlouvy MMO v nejbližší době začít nabízet svým zákazníkům rychlosti až 80/8 Mbit/s.

 

Kontakt:

Tereza Gáliková
Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Tel: +420 238 465 031
E-mail: tereza.galikova@cetin.cz

 

MMO je nová referenční nabídka přístupu k veřejné pevné komunikační síti.  Jedná se o balík služeb zajišťující přístup k telekomunikačním produktům určeným široké veřejnosti. Nabídka obsahuje hlasové a broadbandové služby včetně kapacitních produktů a distribuci multimediálního obsahu a je koncipována jako velkoobchodní end-to-end řešení pro poskytovatele služeb. Všechny služby mohou být koncovým zákazníkům nabízeny samostatně nebo v různých kombinacích.

O společnosti Český bezdrát

Český bezdrát s.r.o. působí na celém území ČR. Patří mezi významné telekomunikační firmy působící na maloobchodním i velkoobchodním trhu. Hlavní činností je poskytování pevného i bezdrátového připojení k Internetu, včetně poskytování veřejně dostupných telefonních služeb EriVoIP a EriMobile s garantovanými bezpečnostními a technickými parametry. Kontakt: www.eri.cz

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA