Press releases

Oznámení o změně názvu a sídla společnosti

Oznámení o změně názvu a sídla společnosti

V Praze dne 4. prosince 2019

Oznámení o změně obchodní firmy a o změně sídla společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vážení obchodní partneři,

společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20623 (dále jen „CETIN“) si Vám dovoluje oznámit, že s účinností od 1. ledna 2020 dochází ke změně obchodní firmy (názvu) společnosti a jejího sídla následovně.

Obchodní firma (název) společnosti od tohoto data bude znít CETIN a.s. a sídlem společnosti bude Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.

Ostatní údaje (zejména bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd.) zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nemají žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti.

Dovolujeme si Vás tedy tímto zdvořile požádat, abyste počínaje 1. lednem 2020 na všech dokumentech, v korespondenci, při jakémkoliv jednání, které budete činit ve vztahu k naší společnosti, zejména na daňových dokladech (fakturách) Vámi vystavovaných na úhradu plnění, uváděli už výše uvedené údaje, tj. obchodní firmu CETIN a.s. a sídlo Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.

Pro podrobnější informace prosím navštivte naše webové stránky www.cetin.cz, případně, máte-li ke změně obchodní firmy nebo změně sídla naší společnosti jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 238 461 111 nebo prostřednictvím adresy elektronické pošty info@cetin.cz.

S pozdravem

Ing. Juraj Šedivý v. r.

generální ředitel

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 

O společnosti CETIN

Společnost CETIN spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši více než 47 miliard eur (k 30. 6. 2019).