Press releases

Oznámení k zahájení formálního šetření Evropské komise ohledně sdílení sítí

Oznámení k zahájení formálního šetření Evropské komise ohledně sdílení sítí

Dnes oznámené zahájení řízení ze strany Evropské komise (EK) neznamená, že EK dospěla k negativnímu názoru nebo zjištění v záležitosti sdílení sítí. Znamená to především, že tomuto tématu věnuje EK pozornost a chce se jím hlouběji zabývat. Je tomu tak i proto, že sdílení sítí se ve státech Evropské unie stalo běžným jevem. EK bude posuzovat příznivý dopad na spotřebitele (např. rychlejší a lepší pokrytí) a dopady na hospodářskou soutěž.

CETIN bude i nadále s EK úzce spolupracovat za účelem úplného objasnění případu a potvrzení názoru společnosti, že k porušení hospodářské soutěže nedošlo.

Protože CETIN dosud neobdržel formální dokument k zahájení řízení, nemůžeme věc podrobněji komentovat.

 

Kontakt

Tereza Gáliková

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Tel: +420238465031

E-mail: tereza.galikova@cetin.cz

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA