OTT

OTT

Jako OTT (over-the-top) označujeme takové služby přenosu videí, kdy sledujete video přímo v prohlížeči (typicky YouTube, Netflix apod.). Poskytovatel připojení neví, na co koukáte, a tak zachází s touto stránkou jako s každou jinou. Při větším vytížení sítě tedy hrozí snížení kvality videa. Opakem OTT je nativní IPTV. Při ní poskytovatel vyčlení tomuto přenosu část kapacity vašeho připojení – typickým příkladem jsou služby, u kterých je televize zapojená přímo do přípojky internetu. Například O2 TV, T-Mobile TV, Kuki apod.