Jak se staví DSLAM

Jak se staví DSLAM

Stavba každého DSLAMu má celkem 4 samostatné subprojekty: metalický, optický, řešení napájení a technologický. Pokud je v lokalitě, kde ho stavíme, ještě stará metalická síť, nemůžeme použít starou skříň a je nutno dodat novou. Následně se musí vykopat kabely a připravit je na dofuk optického vlákna. Ve třetím kroku se řeší napájení, dříve se řešilo dálkově, ale dnes preferujeme raději místní. Pokud to jde a DSLAM stojí blízko sloupu s elektrickým vedením, přípojkou jej na něj jednoduše napojíme. Abychom předešli možným výpadkům energie, umíme DSLAM vybavit i dieslovým agregátem nebo úplně vlastním elektrickým napájením. Následuje zavedení technologie, propojování a kontrola, zda spolu všechna optická vlákna správně komunikují, a v posledním kroku integrace DSLAMu do naší sítě.

SERVICES         BACK TO FAQ