Jak je to s rychlostmi připojení na Mapě pokrytí a proč je před nimi uvedeno slůvko „až“?

Jak je to s rychlostmi připojení na Mapě pokrytí
a proč je před nimi uvedeno slůvko „až“?

Každá přípojka v metalické síti CETIN má jinou maximální rychlost, které na ní lze dosáhnout. Je to dáno především délkou přípojky a některými dalšími faktory jako je např. počet traťových rozvaděčů. V neposlední řadě i kvalitou domovních rozvodů. Přípojky nabízíme velkoobchodně poskytovatelům, aby je využili pro připojení k internetu pro vás, koncové zákazníky. Aby se v tom vůbec někdo vyznal, museli jsme přípojky v naší pevné síti rozdělit do několika kategorií, do rychlostních profilů.

Přehled našich rychlostních profilů:

Rychlostní profil (dostupná rychlost) Spodní hranice
až 20 Mb/s 12 Mb/s
až 50 Mb/s 30 Mb/s
až 100 Mb/s 60 Mb/s
až 250 Mb/s 150 Mb/s
až 1 Gb/s 1 Gb/s

 

Rychlostní profily mají nejenom horní, ale i spodní hranici. Pokud rychlost připojení klesne pod spodní hranici, tak problém řešíme jako poruchu a jdeme přípojku opravit. Není-li to možné, linka je přeřazena do nižšího rychlostního profilu.  Statisticky platí, že 80 % přípojek v rámci daného profilu dosahuje horní dostupné rychlosti nebo mírně vyšší. Logicky pak platí, že 20 % přípojek je pomalejších. Ale stále nad spodní hranicí.

Na rychlost mají vliv i obtížně odhadnutelné faktory jako např. elektromagnetické rušení signálu ve svazku kabelů. Bohužel se výjimečně může stát, že se negativních vlivů sejde víc dohromady, což může mít za následek zpomalení vašeho připojení. U těch přípojek, kde to jde, proto rychlost mírně navyšujeme (nad horní dostupnou rychlost daného profilu), abychom případné zpomalení alespoň částečně vyrovnávali.

V Mapě pokrytí najdete odpověď na otázku, jaké je realizovatelné připojení pro vaši adresu. Uvádíme nejvyšší dostupnou rychlost. Vy si u svého poskytovatele můžete objednat i nižší (pomalejší) produkt. Jde však o rychlost měřenou na zásuvce, tedy před vaším modemem. Na to, jak rychle vám doma internet poběží, pak působí řada dalších faktorů, které my ovlivnit nemůžeme. Jedná se např. o kvalitu vašeho modemu, kvalitu domácí WiFi nebo rychlost WiFi karty v počítači. Na počítači při použití webového „měřáku“ (např. www.netmonitor.cz) tedy naměříte horní dostupnou rychlost pouze, pokud máte celou trasu od zásuvky přes modem do PC dobře vyladěnou a jste s modemem ideálně propojeni přímo ethernetovým kabelem.

Tyto obtíže s určováním maximální rychlosti se týkají připojení vedené přes DSLAMy. Ty jsou sice samy o sobě do naší sítě připojeny optikou, ale poslední část trasy mezi DSLAM a vámi (délka přípojky) je realizována metalikou. Pokud máte připojení přímo po optice až do bytu, pak dostanete přesně tu rychlost, kterou si u poskytovatele objednáte. Optické přípojky mají totiž takovou rezervu přenosové kapacity, že objednáte-li si 1 Gb/s, vaše přípojka poběží touto rychlostí.

Důležité je a stále platí, že CETIN nenabízí služby koncovému zákazníkovi, rychlostní profily nastavujeme v naší síti pro naše velkoobchodní partnery, tj. poskytovatele internetu. Je výhradně jejich obchodním rozhodnutím, jaké služby svým zákazníkům nabídnou a jakou rychlost připojení garantují.

SERVICES         BACK TO FAQ