Press releases

ha-vel internet dalším obchodním partnerem CETINu pro MMO

ha-vel internet dalším obchodním partnerem CETINu pro MMO

Dne 1. 8. 2016 uzavřela společnost CETIN smlouvu MMO se společností ha-vel internet. Nově uzavřená smlouva navazuje na vzájemnou spolupráci trvající již od roku 2004 a CETIN se v ní zavazuje poskytovat především širokopásmové služby. Společnost ha-vel internet se jako čtvrtý obchodní partner zapojuje do Programu zvyšování kvality, a to na období 7 let, se zavázanou bází 1.000 přípojek.

Smlouva vychází již z nové velkoobchodní nabídky MMO, jejíž aktualizaci oznámil CETIN v polovině července letošního roku. Ta do portfolia služeb společnosti CETIN nově zavádí přípojku SUPERFAST umožňující rychlosti od 100 Mbit/s do 250 Mbit/s. Současně se od října 2016 zvyšuje maximální rychlost přípojky STANDARD o více než 20% ze současných 40 Mbit/s až na 50 Mbit/s při zachování stávající ceny.

Další změny nabídky MMO se týkají snížení cen služeb IP Transport a Multicast Transport, která nyní není závislá pouze na celkovém datovém toku, ale zohledňuje i počet aktivních zákazníků, které Multicast Transport obsluhuje. Díky tomu je produkt dostupný i pro menší nebo začínající operátory. Tato část nabídky je určena především pro poskytovatele IP TV služeb pro kvalitní přenos audiovizuálního obsahu, o nějž rychle roste zájem koncových zákazníků.

 

Kontakt:

Tereza Gáliková

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Tel: +420 238 465 031

E-mail: tereza.galikova@cetin.cz

 

MMO je referenční nabídka přístupu k veřejné pevné komunikační síti.  Jedná se o balík služeb zajišťující přístup k telekomunikačním produktům určeným široké veřejnosti. Nabídka obsahuje hlasové a broadbandové služby včetně kapacitních produktů a distribuci multimediálního obsahu a je koncipována jako velkoobchodní end-to-end řešení pro poskytovatele služeb. Všechny služby mohou být koncovým zákazníkům nabízeny samostatně nebo v různých kombinacích.

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA