Back

DSL internet

DSL internet

DSL znamená “digital subscriber line” a je to technologie rychlého připojení přes telefonní přípojku. Existuje v různých podobách: asymetrické, symetrické, s vysokou přenosovou rychlostí… Těmto podskupinám souhrnně říkáme xDSL.

 

DSLAM

V posledních několika letech budujeme hlavně připojení DSLAM. Ve zkratce se jedná o propojení mezi tradiční DSL infrastrukturou a rychlejšími přenosy, například pomocí optického kabelu.