Press releases

Další zrychlení v síti CETIN: průměrná rychlost dostupného připojení v síti dosáhla 289 Mb/s

Další zrychlení v síti CETIN: průměrná rychlost dostupného připojení v síti dosáhla 289 Mb/s

Praha, 16. 1. 2024 – Největší vliv na další navýšení průměrné dostupné rychlosti v síti CETIN mělo představení nového tarifu 2 Gb/s, ale výraznou roli hraje také výstavba nových optických přípojek, kterých přibylo přes 100 tisíc. K 31. 12. 2023 tak průměrná dostupná rychlost v sítí CETIN činí 289 Mb/s.

I další rok znamená výrazné zrychlení internetového připojení v Česku. Zásadní podíl na tom má zejména výstavba optického připojení, která přinesla přes 100 tisíc nově připojených bytových jednotek. Ve výstavbě samozřejmě pokračujeme, využíváme pro ni také nové technologie jako microtrenching a macrotrenching a další navýšení lze očekávat i v důsledku pokračování v zaplňování tzv. „bílých míst“ s využitím dotačních programů financovaných Evropskou unií.

V aktuálních údajích se také ještě neodráží již schválená transakce, ve které v roce 2023 koupil CETIN společnost Nej.cz. Aktuálně probíhá podrobná analýza sítě a příprava na budoucí integraci, která dále zvýší dostupnost a rychlost služeb v síti CETIN.

Stabilní připojení, zrychlování a možnost výběru z více než 20 partnerů – to vše jsou dobré důvody, proč si vybrat připojení od CETINu. Dostupnou rychlost pro libovolnou adresu si můžete ověřit na webu cetin.cz v nové sekci Domácnosti. Najdete zde také seznam partnerů i další užitečné informace, například o připojení na optickou síť, o technologii bondingu nebo nastavení wi-fi routeru.

Níže přikládáme dvě tabulky: první shrnuje postupné zrychlování v síti CETIN od jeho vzniku v roce 2016 do současnosti a druhá poskytuje přesné počty přípojek dle jejich maximální dostupné rychlosti k 1. 1. 2024.
 

Jak jsme zrychlovali od vzniku CETINu – průměrné dostupné rychlosti (download):

   
31. 12. 2023 289 Mb/s
31. 12. 2022 202 Mb/s
31. 12. 2021 177 Mb/s
31. 12. 2020 105 Mb/s
31. 12. 2019 84 Mb/s
31. 12. 2018 67 Mb/s
31. 12. 2017 55 Mb/s
31. 12. 2016 25 Mb/s

Aktuálně dostupné rychlosti (download) v síti CETIN k 1. 1. 2024

Rychlost (download) Celkem byt. jednotek v síti CETIN (tis. přípojek) Procentní podíl (%)
2 G/s 328 7,6 %
1 G/s 15 0,4 %
250 Mb/s 1936 45 %
100 Mb/s 1080 25,1 %
50 Mb/s 523 12,1 %
20 Mb/s 355 8,2 %
ADSL 70 1,6 %
Celkem 4307 100 %

 

Kontakt:

Adam Zbiejczuk
Tel.: +420 736 779 920
Email: adam.zbiejczuk@cetin.cz