Press releases

Další výrazné zrychlení: průměrná rychlost dostupného připojení v síti CETIN se dostala na 177 Mb/s

Další výrazné zrychlení: průměrná rychlost dostupného připojení v síti CETIN se dostala na 177 Mb/s

Praha, 7. 2. 2022 – Počátek roku vybízí k ohlédnutí za tím uplynulým – a v případě CETINu jde o rok opravdu mimořádný. Bylo nutné zvládnout několik lockdownů a s tím spojený nárůst objemu přenesených dat. To se povedlo a zároveň rok 2021 znamená historicky největší nárůst průměrné dostupné rychlosti v síti. Zatímco na konci roku 2020 byla tato hodnota 105 Mb/s, v současnosti je již na 177 Mb/s. Na většině přípojek došlo zároveň k navýšení uploadu, nejčastěji v poměru download/upload 5:1 (oproti předchozímu 10:1), průměrná dostupná rychlost nahrávání v síti se tak téměř zdvojnásobila.

Přes 2 miliony přípojek je možné nyní připojit rychlostí v pásmu 250 Mb/s a výše a to prostřednictvím více než 20 poskytovatelů. Rozpracovali jsme také desítky nových velkých projektů, jejichž cílem je zavedení optiky přímo do bytu (FTTH). Během uplynulého roku tak přibylo 75 tisíc nových optických přípojek. Právě optiku pak čeká od března další kvalitativní skok, kdy dojde k navýšení rychlosti uploadu. Základní dostupné tarify tak budou 250/250, 500/500 a 1000/500 Mb/s. 

Ke konci roku disponoval CETIN 135 tisíci optickými přípojkami, ale plán je dosáhnout nejméně na 1,2 milionu domácností. Jako správce největší komunikační infrastruktury v republice investuje CETIN miliardy korun ročně do jejího rozvoje – pro rok 2022 předpokládáme výstavbu cca 100 tisíc FTTH přípojek. Pokračuje také projekt pokrývání “bílých míst” s využitím evropských fondů, který by měl pomoci dostat rychlý internet i do míst, kde se běžná komerční výstavba nevyplácí. CETIN dosáhl v roce 2021 na milion aktivních přípojek a v novém roce předpokládá další růst zákaznické báze.

Kvalitní připojení zákazníci oceňují a to se odráží i ve shrnutí uplynulého roku z hlediska ekonomických výsledků. Auditované hospodářské výsledky budou v plném rozsahu zveřejněny v rámci Výroční zprávy, ale již teď CETIN očekává, že hospodářské výsledky za rok 2021 budou ve shodě s dlouhodobým trendem, výnosy a obchodní marže přibližně na úrovni předešlého roku.

Významným milníkem pro CETIN byla dohoda na jejímž základě získá 30% podíl v CETIN Group renomovaný globální investiční fond GIC ze Singapuru (vypořádání transakce podléhá schválení příslušných regulačních úřadů).

Níže najdete dvě vypovídající tabulky. První shrnuje průměrnou dostupnou rychlost na přípojkách v síti CETIN od roku 2016 do současnosti. Druhá pak ukazuje situaci na začátku letošního roku: kolik domácností má dostupnou jako rychlost připojení. 

Jak jsme zrychlovali od vzniku CETINu – průměrné dostupné rychlosti (download):

 
31. 12. 2021 177 Mb/s
31. 12. 2020 105 Mb/s
31. 12. 2019 84 Mb/s
31. 12. 2018 67 Mb/s
31. 12. 2017 55 Mb/s
31. 12. 2016 25 Mb/s

Infografika ke stažení: zde

Aktuálně dostupné rychlosti (download) v sítí CETIN k 1.1.2022

 
Rychlost (download) Celkem byt. jednotek v síti CETIN (tis. přípojek) Procentní podíl (%)
1 G/s 135 3 %
250 Mb/s 1 909 45 %
100 Mb/s 852 20 %
50 Mb/s 700 17 %
20 Mb/s 530 13 %
ADSL 99 2 %
Celkem 4 225 100 %

Infografika ke stažení: zde

Další informace najdete na webových stránkách zrychlujemecesko.cz – zde si také zákazníci mohou ověřit rychlost připojení pro svoji adresu, vybrat si z více než 20 partnerů CETINu a snadno zadat poptávku po připojení.

Kontakt:
Adam Zbiejczuk
Tel.: +420 736 779 920
Email: adam.zbiejczuk@cetin.cz

O společnosti CETIN
Společnost CETIN vlastní, provozuje a modernizuje největší síť elektronických komunikací pokrývající 99,6 % populace České republiky. 

Poskytujeme infrastrukturní služby pevných a mobilních sítí, datové služby pro korporátní sítě a pronájem datových center a zajišťujeme mezinárodní hlasové služby, a to pro domácí i zahraniční poskytovatele. Jsme nezávislým velkoobchodním hráčem bez vazeb na konkrétního poskytovatele, naší filozofií je princip otevřeného přístupu k síti za férových podmínek pro všechny operátory. 

Společnost CETIN je členem skupiny PPF.
www.cetin.cz
www.zrychlujemecesko.cz
www.twitter.com/CETINCZ
www.facebook.com/cetin.cz/
www.linkedin.com/company/cetin

O PPF
Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,3 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 80 000 lidí (k 30. 6. 2021).
www.ppf.cz
www.twitter.com/SkupinaPPF 
www.linkedin.com/company/ppfgroup