Press releases

CETIN slaví 3 roky na trhu

CETIN slaví 3 roky na trhu

CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) vznikl teprve nedávno, 1. června 2015. Za tu dobu má za sebou úspěšné spuštění nových technologií, obnovu pevné infrastruktury a milion zrychlených domácností.

Již 3 roky vlastní CETIN největší telekomunikační síť v Česku a poctivě se o ni stará - bez rozdílu ji nabízí k využití všem poskytovatelům internetu. Z tohoto důvodu investuje miliardy do rozvoje nejkvalitnější optické sítě - za uplynulé 3 roky to byla již více než polovina z plánovaných 22 miliard korun.

Výše investice se projevila v téměř 3x rychlejším připojení. V září 2015 byla průměrná dostupná rychlost na přípojkách 22 Mbit/s, teď je to 52 Mbit/s. Téměř 900 000 domácností si může užít rychlost 100 Mbit/s nebo vyšší. Rychlost 250 Mbit/s v optické síti CETIN může mít už skoro 260 000 zákazníků. Letošní novinkou je pak rychlost 1 Gbit/s přímo na optice. Celkově CETIN zrychlil 1 031 521 domácností, tedy zhruba 1 domácnost každou minutu a půl.

Do konce května 2018 bylo postaveno 4018 rDSLAMů, tedy uličních rozvaděčů, díky kterým CETIN přivádí optiku blíže koncovým zákazníkům a tím umožňuje dosáhnout na stávajících přípojkách násobně vyšších rochlostí. Aktuálně se staví 8 rDSLAMů denně, každou pracovní hodinu jeden. CETIN nemyslí jen na obyvatele velkých měst. Více než 60 procent zrychlených adres je v malých a středních obcích. Zatím nejvýše položený rDSLAM je na Božím Daru, a to v 1018 metrech nad mořem. Zároveň si zakládá na spolehlivosti a kvalitě budovaných technologií - první rDSLAM, který umožňoval 250 Mbit/s, byl postavený už v srpnu 2016, ale do komerčního provozu šel až po 8 měsících důkladného testování.

CETIN vlastní a provozuje také přístupovou mobilní síť, která čítá více než 6 000 základnových stanic. Během, tří let bylo vystavěno více než 4 000 základnových stanic s technologií LTE a zvýšilo se tak pokrytí obyvatelstva z 51 % na téměř 99 %.

„Hlavní zásluhu za úspěšné 3 roky existence CETINu mají především naši zaměstnanci. Jsem rád, že se nám podařilo v krátké době vybudovat skvělý a motivovaný tým s vynikajícími odborníky, kteří dokáží efektivně využít investice a vyvinout a implementovat produkty a služby, které můžeme našim zákazníkům nabízet,“ říká generální ředitel společnosti CETIN, Petr Slováček.

Jak náročné je takto velkou síť spravovat a udržovat je vidět na prudkém nárůstu využívání internetu a na množství dat, která sítí CETIN protékají. Celkový objem přenesených dat byl v červenci 2017 skoro 45 tisíc TB. V dubnu 2018 to pak byl už více než dvojnásobek, téměř 100 tisíc TB.

Rychlost, jakou CETIN roste a rozšiřuje své služby, je dobře vidět také na množství použitého materiálu. CETIN totiž nejsou jen virtuální služby, ale také obrovské množství fyzického materiálu, pomocí kterého je internet rozváděn k jednotlivým uživatelům. V pevné síti se nachází 42 660 km optických kabelů, ve kterých je zabudováno 1 697 398 km vláken. K zabudování kabelů bylo zatím potřeba necelých 100 tisíc km trubek, což znamená, že by ČR mohla být těmito trubkami obestavěna více než 42krát.

Nově spuštěný web www.zrychlujemecesko.cz, kde je možné ověřit dostupnou rychlost připojení na konkrétní adrese, plán výstavby a výhled na 4 měsíce dopředu, od září 2017 navštívilo přes 145 995 lidí. Stabilní rychlý internet v pevné síti CETIN je nyní dostupný napříč celou ČR prostřednictvím 20 poskytovatelů.

Kontakt:

Tereza Gáliková
Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
E-mail: tereza.galikova@cetin.cz

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA