Press releases

CETIN se připojil ke službě Trusted Introducer

CETIN se připojil ke službě Trusted Introducer

V souvislosti s posílením kyberbezpečnosti a zkvalitňováním služeb se CETIN ke dni 31. 3. 2017 připojil ke Službě "Trusted Introducer" (TI). Službu TI zřídila evropská komunita CERT/CSIRT týmů v roce 2000 za účelem řešení společných potřeb a budování infrastruktury, která by poskytovala důležitou podporu všem bezpečnostním týmům, zaměřeným na řešení a řízení bezpečnostních incidentů.

"Trusted Introducer" tvoří důvěryhodnou páteř služeb této infrastruktury a slouží jako středisko pro všechny bezpečnostní týmy. Spravuje seznam známých bezpečnostních týmů a provádí jejich akreditaci a certifikaci podle jejich prokázané a ověřené míry vyspělosti. Týmy, které akreditaci a certifikaci získají, mohou využívat služby, které jim umožní efektivněji spolupracovat a vzájemně si účinněji vyměňovat informace.

Společnost CETIN se těší na společnou spolupráci a děkuje TI a týmům, které se za ní zaručily při samotném přijímacím procesu.

Více o Službě TI naleznete na https://www.trusted-introducer.org/index.html

 

Kontakt

Tereza Gáliková

 

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Tel: +420238465031
E-mail: tereza.galikova@cetin.cz

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA