Press releases

CETIN představuje nové portfolio služeb kybernetické bezpečnosti

CETIN představuje nové portfolio služeb kybernetické bezpečnosti

Společnost CETIN, největší provozovatel telekomunikační infrastruktury v Česku, reaguje na celosvětově rostoucí trend zvyšujícího se počtu kybernetických útoků a související kyberkriminality a nabízí své portfolio služeb kybernetické bezpečnosti. CETIN poskytne zákazníkům celou škálu služeb pod novou značkou „CETIN X“.

Společnost je připravena nabídnout svým partnerům a zákazníkům kompletní služby kybernetické bezpečnosti, tak aby je ochránila a připravila i na povinnosti související s evropskou směrnicí NIS 2 (Network Information Security), která v Česku dopadne zhruba na 6 000 společností.

 

Služby CETIN X budou k dispozici partnerům a zákazníkům z řad velkých firem i institucím státní a veřejné správy. CETIN X představuje služby kyberbezpečnosti v celé jejich šíři, a to od prvotní konzultace přes audit posouzení stavu zabezpečení klienta až po návrh a implementaci potřebných technických či organizačních opatření.

Na přání klienta je dále možné ochránit informační systémy, aplikace a datovou infrastrukturu službou nepřetržitého monitoringu kybernetických hrozeb a útoků, kterou zajišťuje pracoviště Intelligent Security Operations Center CETIN X.

Co je to SOC?
Bezpečnostní dohledové centrum je známé spíše pod anglickým výrazem Security Operations Center, zkráceně SOC. Provádí 24 hodin denně kompletní monitoring interních informačních a komunikačních systémů a veškerých prováděných operací s cílem včas detekovat kybernetické hrozby, útoky a zajistit okamžitou reakci a efektivní obranu.

Na přání klienta je dále možné provést pokročilé penetrační testy, které slouží k tomu, že simulují reálný kybernetický útok s cílem odhalit slabiny informačního systému, aplikací a dalších prvků sítě.

„S rostoucí závislostí privátního sektoru i státní správy na digitálních službách je kybernetická bezpečnost velkým tématem pro stále více našich klientů. Vědí, že kybernetické útoky mohou během několika málo minut vyřadit jejich infrastrukturu, připravit je o kritická data a paralyzovat jejich provoz, někdy s fatálními ekonomickými důsledky. Obzvláště důležitá je kybernetická ochrana pro kritické agendy státu, na kterých denně závisí zdraví a bezpečnost milionů lidí a fungování ekonomiky,“ říká Juraj Šedivý, CEO CETIN Group.

Zvýšení poptávky po službách kybernetické bezpečnosti souvisí také s tím, že se firmy musí připravit na nové zákonné povinnosti, jež budou součástí připravované novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti. Podle průzkumu společnosti IPSOS pro CETIN by 35 % firem ocenilo proškolení v souvislosti s připravovaným zákonem. Z dotázaných subjektů veřejné správy by zase nejvíce (26 %) ocenilo pomoc se zavedením a provozováním zabezpečené kybernetické infrastruktury.

„Portfolio CETINu je výjimečné tím, že funkce kybernetické bezpečnosti poskytované pro interní systémy klienta může kombinovat se zabezpečenými datovými službami na nejrozsáhlejší telekomunikační síti v zemi. S trendem masového přechodu aplikací do prostředí cloudu a distribuované architektury je tento end-to-end dohled nezbytný pro zajištění klíčových parametrů a dostupnosti digitálních služeb,“ dodává Juraj Šedivý.

 

Bezpečnostní dohledové centrum kybernetické bezpečnosti postavené na technologiích IBM

Jádrem služeb je iSOC – Intelligent Security Operations Center. Toto centrum zajišťuje čtyřiadvacetihodinovou ochranu klientům, a poskytuje nepřetržitý dohled nad zařízeními klienta, jeho datovou sítí a provozem v ní.

„iSOC jsme v průběhu posledních dvou měsíců postavili jako úplně nové centrum, připravené reagovat na potřeby našich zákazníků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Investice do software, hardware a také do sestavení vysoce kvalifikovaného týmu byla v řádech vyšších desítek milionů korun,“ říká Luboš Řádek, Head of Group Cybersecurity Services CETIN Group.

Pro posílení ochrany před kybernetickými útoky spolupracuje CETIN s americkou společností IBM. Služby CETIN X a zejména iSOC využívá technologii IBM QRadar, která v sobě obsahuje pokročilou umělou inteligenci.

IBM Security QRadar Suite využívá několik vrstev umělé inteligence, automatizace a představuje modernizované řešení pro detekci a odezvu na kybernetické hrozby a útoky navržené tak, aby sjednotilo zkušenosti bezpečnostních analytiků a zrychlilo jejich řešení kybernetického útoku, resp. incidentu.

QRadar SIEM pomáhá společnosti CETIN maximalizovat produktivitu bezpečnostního týmu tím, že poskytuje jednotné prostředí napříč všemi nástroji iSOC s integrovanými pokročilými funkcemi AI a automatizace.

„Portfolio IBM QRadar Suite je vybaveno umělou inteligencí a automatizací na nejvyšší úrovni, čímž výrazně zvyšuje produktivitu analytiků a pomáhá bezpečnostním týmům efektivněji pracovat s klíčovými technologiemi. Nabízí integrované produkty pro zabezpečení koncových bodů, správu logů, SIEM a SOAR–- všechny se společným a otevřeným uživatelským rozhraním, sdílenými poznatky a propojeným workflow," říká Freddy Alves Vaquero, viceprezident IBM pro oblast bezpečnosti.

 

Portfolio služeb CETIN X

Námi poskytované služby využívají nejbezpečnější technologie a řadu profesionálních zkušeností s důrazem na prevenci a zejména eliminaci destruktivních kybernetických útoků na společnosti z celého světa.

iSOC
Intelligent Security Operations Center (iSOC) představuje službu centrálního bezpečnostního dohledového centra kybernetické bezpečnosti. Primárním účelem iSOC je neustále chránit kritická aktiva společnosti, a to pomocí detekce, reakce a prevence před kybernetickými bezpečnostních událostmi a incidenty.

Vstupní konzultace
Vstupní konzultace představuje službu hodnocení kybernetické bezpečnosti ve formě osobního poradenství, která zkoumá stav zákazníka a jeho souladu s nadcházející novelizací zákona o kybernetické a informační bezpečnosti. Jeho cílem je poskytnout jasný výstup o aktuálním stavu procesů, technologií a dokumentace zákazníka v souladu se směrnicí NIS2.

Audit kybernetické bezpečnosti
Audit kybernetické bezpečnosti představuje službu komplexní analýzy kybernetické bezpečnosti. Cílem auditu kybernetické bezpečnosti je poskytnout přehledný a jasný výstup hodnocení aktuálního stavu interních procesů a bezpečnosti informačních technologií a nastavení komplexní strategie společnosti pro plnění souladu se směrnicí NIS2.

 

Kontakt:
Ctibor Jappel
Tel.: +420 724 594 084
Email: ctibor.jappel@cetin.cz