Press releases

CETIN pokořil další milník ve zrychlování: průměrná rychlost dostupného připojení v síti se dostala na 202 Mb/s

CETIN pokořil další milník ve zrychlování: průměrná rychlost dostupného připojení v síti se dostala na 202 Mb/s

Praha, 27. 3. 2023 – Jak se pokračující výstavba optických přípojek FTTH (fiber to the home) projevila v průměrné dostupné rychlosti v síti CETIN? Došlo k překonání dalšího milníku – k 31. 12. 2022 jsme se dostali již na 202 Mb/s. Další výrazné zvýšení dostupné rychlosti přijde s dubnem, kdy bude spuštěn nový tarif pro optické přípojky, 2000/1000 Mb/s, počítáme samozřejmě také s postupným připojováním dalších domácností na optiku. CETIN také potvrdil stabilní hospodářské výsledky ve výroční zprávě za rok 2022.

Výstavba optického připojení přinesla přes 100 tisíc nově připojených bytových jednotek a zejména díky tomu došlo k překonání hranice 200 Mb/s v průměrné dostupné rychlosti. I v letošním roce předpokládáme podobný nárůst v počtu domácností, které budou nově připojeny na optiku. 

Aktuální data odráží zpřesněný odhad dostupnosti všech rychlostí, nárůst využití bondingu (kdy spojujeme dvě linky na metalické síti) i nově vybudované přípojky. U optiky dojde od dubna k dalšímu skokovému navýšení dostupné rychlosti, kdy bude dostupné připojení 2000/1000 Mb/s. I nadále pracujeme jak na připojování „bílých míst“ s využitím evropských fondů, tak na využití nových technologií, které zefektivní proces výstavby.

CETIN také 1. 3. 2023 zveřejnil výsledky hospodaření za rok 2022. Celkové výnosy v roce 2022 dosáhly 18,9 mld. Kč, provozní zisk (EBITDA) 9,2 mld. Kč a čistý zisk 2,9 mld. Kč; což je v souladu s dlouhodobým trendem.

Stabilní pevné připojení, zrychlování a možnost výběru z více než 20 partnerů – to vše jsou dobré důvody, proč si vybrat připojení od CETINu. Níže najdete dvě vypovídající tabulky. První shrnuje průměrnou dostupnou rychlost na přípojkách v síti CETIN od roku 2016 do současnosti. Druhá pak ukazuje situaci na začátku letošního roku: jaká rychlost je dostupná pro kolik bytových jednotek. 

Jak jsme zrychlovali od vzniku CETINu – průměrné dostupné rychlosti (download): 

 
31. 12. 2022 202 Mb/s
31. 12. 2021 177 Mb/s
31. 12. 2020 105 Mb/s
31. 12. 2019 84 Mb/s
31. 12. 2018 67 Mb/s
31. 12. 2017 55 Mb/s
31. 12. 2016 25 Mb/s

Aktuálně dostupné rychlosti (download) v sítí CETIN k 1.1.2023

 
Rychlost (download) Celkem byt. jednotek v síti CETIN (tis. přípojek) Procentní podíl (%)
1 G/s 237 6 %
250 Mb/s 1 759 41 %
100 Mb/s 1 217 29 %
50 Mb/s 550 13 %
20 Mb/s 397 9 %
ADSL 77 2 %
Celkem 4 237 100 %

Další informace najdete na webových stránkách zrychlujemecesko.cz – zde si také zákazníci mohou ověřit rychlost připojení pro svoji adresu, vybrat si z více než 20 partnerů CETINu a snadno zadat poptávku po připojení.

Kontakt:
Adam Zbiejczuk
Tel.: +420 736 779 920
Email: adam.zbiejczuk@cetin.cz

O společnosti CETIN
Společnost CETIN vlastní, provozuje a modernizuje největší síť elektronických komunikací pokrývající 99,6 % populace České republiky. 
 

Poskytujeme infrastrukturní služby pevných a mobilních sítí, datové služby pro korporátní sítě a pronájem datových center a zajišťujeme mezinárodní hlasové služby, a to pro domácí i zahraniční poskytovatele. Jsme nezávislým velkoobchodním hráčem bez vazeb na konkrétního poskytovatele, naší filozofií je princip otevřeného přístupu k síti za férových podmínek pro všechny operátory. 
 

Společnost CETIN je členem skupiny PPF.

www.cetin.cz
www.zrychlujemecesko.cz
www.twitter.com/CETINCZ
www.facebook.com/cetin.cz/
www.linkedin.com/company/cetin


O PPF
Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,13 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 70 000 lidí (k 30. 6. 2022).
www.ppf.cz
www.twitter.com/SkupinaPPF 
www.linkedin.com/company/ppfgroup