Press releases

CETIN a T-Mobile uzavřeli smlouvu o poskytování velkoobchodních služeb

CETIN a T-Mobile uzavřeli smlouvu o poskytování velkoobchodních služeb

CETIN a T-Mobile uzavřeli smlouvu o poskytování velkoobchodních služeb prostřednictvím pevné sítě CETIN. Jedná se o služby xDSL pro domácnosti a malé podnikatele (z referenční nabídky MMO) a o služby datových připojení pro střední a velké podniky (RADO).

Prostřednictvím infrastruktury CETIN získává T-Mobile přístup k 85 % domácnostem a prakticky ke všem podnikatelským subjektům v České republice.

Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Jde o rámcové smlouvy, na jejichž základě bude nyní T‑Mobile objednávat služby pro své konkrétní zákazníky.

Díky uzavření těchto smluv mohou zákazníci T-Mobile využívat služeb kvalitní infrastruktury CETIN, která je největší a nejbezpečnější celoplošnou sítí v České republice. Zároveň budou v blízké budoucnosti benefitovat ze zrychlování internetového připojení xDSL, ke kterému dochází prostřednictvím sedmiletého investičního programu CETIN v rozsahu 22 mld. Kč.

T- Mobile se tak po O2 stává druhým operátorem, který uzavřel se společností CETIN smlouvy na využívání infrastruktury pevné sítě.  O uzavření smluv MMO nebo RADO probíhají v současné době jednání i s několika dalšími operátory.

 

Kontakt:

Tereza Gáliková
Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Tel: +420 725 596 514
E-mail: tereza.galikova@cetin.cz

 

MMO je nová referenční nabídka přístupu k veřejné pevné komunikační síti.  Jedná se o balík služeb zajišťující přístup k telekomunikačním produktům určeným široké veřejnosti. Nabídka obsahuje hlasové a broadbandové služby včetně kapacitních produktů a distribuci multimediálního obsahu a je koncipována jako velkoobchodní end-to-end řešení pro poskytovatele služeb. Všechny služby mohou být koncovým zákazníkům nabízeny samostatně nebo v různých kombinacích.

RADO je referenční nabídka přístupu ke koncovým úsekům, která je určena pro poskytovatele telekomunikačních datových služeb koncovým odběratelům. Těmi jsou především střední a velké organizace. RADO umožňuje odběratelům dodávku datových služeb v rychlostech od 64kbps po 300Mbps a je koncipováno jako velkoobchodní end-to-end řešení.

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA