Press releases

CETIN a ŘSD podepsali rámcovou smlouvu o spolupráci

CETIN a ŘSD podepsali rámcovou smlouvu o spolupráci

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) a společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) dnes slavnostně podepsali rámcovou smlouvu o spolupráci obou společností. Generální ředitel společnosti CETIN Ing. Petr Slováček a Generální ředitel ŘSD Ing. Jan Kroupa stvrdili svým podpisem smlouvu, která je důležitým aktem pro obě společnosti. Doposud podobná dohoda chyběla, což přinášelo komplikace při vzájemné spolupráci.

„Pro telekomunikačního operátora s největší telekomunikační sítí v zemi přinese podpis smlouvy hlavně zefektivnění překládek telekomunikačního vedení při stavbách důležité národní dopravní infrastruktury,“ říká Petr Slováček, generální ředitel společnosti CETIN. „Díky tomu můžeme všem našim partnerům garantovat plně funkční a dostupné telekomunikační služby i při výstavbě a rekonstrukcích silnic a dálnic,“ dodává.

„Smlouva je dovršením naší dlouholeté spolupráce a plně reflektuje zákon o elektronických komunikacích. Předpokládáme, že přispěje k zefektivnění přípravy a realizace staveb dopravní infrastruktury po celé České republice. Dohoda mimo jiné umožní oběma stranám plánovat v předstihu vymístění stávajících sítí mimo staveniště připravovaných komunikací a lépe plánovat harmonogramy výstavby dálnic a silnic I. třídy, a současně jejich údržby a oprav,“ říká Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD.