Press releases

CETIN a GTT uzavřeli smlouvu MMO o poskytování velkoobchodních služeb

CETIN a GTT uzavřeli smlouvu MMO o poskytování velkoobchodních služeb

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) a společnost GTT a.s. uzavřeli dne 10. 3. 2016 smlouvu o poskytování velkoobchodních služeb prostřednictvím pevné sítě CETIN. Jedná se o balík služeb zajišťující přístup k telekomunikačním produktům určeným domácnostem a malým podnikatelům, tzv. MMO. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Jedná se o rámcové smlouvy, na jejichž základě bude nyní GTT a.s. objednávat služby pro své konkrétní zákazníky.

Díky uzavření smlouvy získává společnost GTT a.s. prostřednictvím infrastruktury společnosti CETIN přístup k 85 % domácnostem v České republice. Její zákazníci tak mohou nyní využívat služeb kvalitní infrastruktury CETIN, která je největší a nejbezpečnější celoplošnou sítí v České republice.

Ředitel společnosti pan Ervin Wacník řekl: „Naše společnost oslovuje s nabídkou broadbandu, rychlého internetu především domácnosti a menší podnikatele. Domácnost a firmu připojenou na rychlý broadband považujeme za standard pro dnešní dobu.“

K tomu Petr Slováček, generální ředitel CETIN, dodává: „Vzhledem k rozsáhlým probíhajícím i plánovaným investicích do internetového připojení xDSL se v následujících letech bude nabídka služeb i rychlost internetového připojení pro zákazníky dále rozšiřovat. Postupně nabídneme rychlosti až 100 Mb/s, ale nezůstaneme u toho, v naší přístupové síti již testujeme i rychlosti přesahující 100 Mb/s.

Podle nezávislého měření se u xDSL pozitivně projevují významné investice společnosti CETIN do pevné sítě, kdy byl za poslední měsíc zaznamenán nárůst rychlosti internetu v pevné síti o pět procent.“

Společnost GTT a.s. se tímto dnem stává dalším operátorem, který uzavřel se společností CETIN smlouvy na využívání infrastruktury pevné sítě.  O uzavření smluv MMO probíhají v současné době jednání i s několika dalšími operátory.

 

Kontakt:

Tereza Gáliková
Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Tel: +420 725 596 514
E-mail: tereza.galikova@cetin.cz

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA