Browsing

Browsing

Jako browsing se označuje obecné používání internetu. Procházení webových stránek, vyhledávání, čtení zpráv nebo stahování malých souborů. Například vy sami takový browsing provádíte právě v tuto chvíli.