Baví mě, když se nám podaří spojit kvalitní lidi ve skvěle fungující tým

Baví mě, když se nám podaří spojit kvalitní lidi ve skvěle fungující tým

V rámci týmu Portálů máme asi sto webových aplikací různého typu a rozsahu. Jako Tribe Lead se o ně spolu s týmy stará Miroslav Knapp. Na starost má pět agilních týmů, které se zabývají nejen vývojem webových portálů a aplikací. Jak se k práci v CETINu dostal, co obnáší a jaký je největší rozdíl oproti jeho předešlé kariéře v bankovnictví? To si přečtěte v článku.

 

Jak jste se dostal k IT managementu?
Studoval jsem elektroniku a informatiku, bavilo mě programování. Kromě technických aspektů mě ale ještě víc bavila komunikace, práce s lidmi a analýza. Rychle jsem pochopil, že programováním se živit nebudu... Strávil jsem tak nějaký čas v analytických týmech a poté přešel do IT managementu.

Kde jste pracoval před nástupem do CETINu?
Poměrně dlouhou dobu jsem působil v sektoru bankovnictví, konkrétně v Monetě. Začínal jsem jako byznys a IT analytik. Staral jsem se o vývoj webových aplikací v rámci low-code platformy pro call centrum a back office a potom se dostal do týmu webových portálů. Tam jsem působil v analytickém týmu na pomezí IT a byznysu. Následně jsem dostal možnost být součástí začínající transformace firmy a vést tým.

Jak jste se dostal do CETINu?
Před víc než třemi lety jsem dostal nabídku vést webový tým v CETINu. Šlo typově o podobnou pozici, kterou jsem už v té době dělal, ale v naprosto odlišném segmentu. Navíc se mi líbilo, že budu součástí transformace, kterou firma prochází. Proto jsem změnil angažmá a rozhodl se vyzkoušet svět telekomunikací.

Byla to velká změna přejít do úplně jiného oboru?
V managementu a práci s lidmi podle mě platí podobná paradigmata, stejně tak v oblasti transformace, kterou jsem zažil už v Monetě. Tam je jedno, jestli jde o bankovnictví, pojišťovnictví nebo právě telekomunikace. Všichni si procházejí podobnými problémy. Z tohoto pohledu to bylo něco, s čím jsem měl zkušenosti.

Ale byznysově je CETIN diametrálně odlišný. Bankovnictví je spojené s retailovým byznysem, který má ihned signifikantní dopad na klienty. CETIN je naopak velkoobchodní společnost a našimi primárními klienty jsou poskytovatelé, kteří následně přeprodávají naše služby dál koncovým zákazníkům. To je celkem zásadní rozdíl. CETIN je navíc hodně technologická firma s relativně vysokou komplexitou ekosystému.

Co konkrétně obnáší vaše pozice v CETINu?
Je to hodně o práci s lidmi a s jednotlivými týmy. Nacházím se na pozici tribe lead, což znamená, že jsem člověk, který je spolu s product ownery zodpovědný za několik agilních produktových týmů. Spolu s týmy se snažíme vytvářet a budovat skvělé produkty, myšleno třeba aplikace nebo různé služby, které podporují nebo pomáhají našim interním nebo externím zákazníkům. Snažím se vytvářet vhodné podmínky pro jejich práci tak, aby tým mohl doručovat co nejvyšší hodnotu pro firmu.

Zmínil jste pozici product ownera. Vysvětlil byste, kdo to je?
Je to klíčová osoba v rámci agilního produktového týmu, ale ne ve smyslu řízení. Agilní produktový tým dodává nějaký produkt. Jako produkt si můžete představit např. e-shop nebo v našem případě Selfcare portál pro partnery. Product owner je zodpovědný za agendu, vizi produktu a naplňování toho, kam má produkt směřovat. Spolu s týmem se pak snaží tuto vizi realizovat.

Na co se vaše týmy zaměřují?
Především na vývoj webových portálů a webových aplikací, kterých máme široké spektrum. Na portálové platformě se staráme asi o sto webových aplikací různého typu a rozsahu. Jedněmi z hlavních jsou Selfcare aplikace pro naše partnery (poskytovatele), kde má každý z nich svůj portál podle služeb, které používá. Vyvíjíme také veřejné weby a hlavní webovou prezentaci CETINu. Ke komplexním řešením patří také aplikace pro podporu techniků v terénu. Jiný agilní tým se stará o kompletní CRM řešení (řízení vztahů se zákazníky). Na poli databázově orientovaných aplikací se věnujeme přepisu dvacetileté aplikace pro podporu facility managementu (řízení podpůrných činností firmy spojených s využíváním nemovitostí). Takže rozsah i zaměření jsou opravdu pestré.

Nedávno se měnila podstránka Domácnosti v rámci webu cetin.cz, pracujete teď na obnovení mapy pokrytí?
Ano, do několika měsíců by se už měla dostat ke klientům. Jde o celkem zajímavý oříšek pro řešitelský tým. Na mapě budeme zobrazovat body, kde máme pro klienty pokrytí služeb. Problém je ale v tom, že Google mapy dovolí na mapě zobrazit přibližně dva tisíce bodů. Jenže my těch bodů máme víc než dva miliony. Musíme proto vytvořit unikátní technické a technologické řešení.

Na začátku jste zmínil transformaci CETINu, v čem se ve vaší práci projevuje?
Webové portály a webové aplikace mají přímý dosah na partnery nebo klienty, proto je naše oddělení často takovým průkopníkem změn. Transformace se často testuje právě u týmu zaměřeného na webové nebo portálové technologie. Jsme flexibilní a dobře se s takovými výzvami popereme. Transformace náš tým ještě víc posunula z klasického projektově orientovaného systému – dnes máme větší část takzvaného backlogu řízenou agilním způsobem práce. Máme pět agilních, navzájem propojených, produktových týmů, ale také spolupracujeme na různých projektech. Sladit navzájem tyto priority je určitě výzva. Tato filozofie se pak postupně rozrůstá i dále do společnosti.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Je pro mě důležité být v centru dění, denně jsem v kontaktu s jednotlivými týmy. Je podstatné, abych věděl, na čem kolegové pracují a jaké výzvy musejí řešit. Na základě toho společně řešíme konkrétní problémy, bavíme se o prioritách, různých návrzích atd. Druhá část mé práce je o komunikaci s lidmi, kteří obsahově přispívají do našeho fungování, a samozřejmě stakeholdery. Součástí jsou také debaty o dalších výzvách, strategiích, vizích a nastavování očekávání. Je to neustálý koloběh hledání nových příležitostí a řešení.

Jaké dovednosti a schopnosti potřebujete k tomu, abyste svou práci dělal dobře?
Je to především o umění komunikace. Musím být na jednu stranu empatický a na tu druhou efektivní v hledání řešení, jak něco doručit a odstranit překážky. Týmy tvoří často odborníci s velkými znalostmi ze svého oboru. Snažím se jim vytvořit takové podmínky, aby mohli co nejsnáze dělat to, v čem vynikají. Je také důležité mít technický, ale i byznysový přesah – zkušenosti s vývojem webových aplikací a doručovacím procesem.

Co vás na vaší práci nejvíc baví?
Baví mě, když se nám podaří spojit lidi, kteří mají častokrát různé schopnosti, znalosti a zaměření, do skvěle fungujícího týmu, který dodává špičkový výsledek. To je super.

Co vás naopak baví nejméně?
Určitě zbytečná byrokracie a přílišné lpění na procesu.

Co pro vás znamená práce snů?
Rozhodující je náplň práce a to, s kým spolupracuji. Není to primárně o konkrétní firmě, že bych měl sen pracovat třeba v Googlu. Ale samozřejmě záleží na identitě firmy a její kultuře. Nejdůležitější je pro mě dělat takovou práci, ve které vidím velkou přidanou hodnotu, kde můžu něco zlepšovat a kde pracuji s týmem, který je velmi motivovaný a šikovný. V CETINu se nám daří věci posouvat, ale myslím si, že by nám to mohlo jít i rychleji.

Jak trávíte volný čas?
Mám rád sport. Aktuálně jsem si našel skupinu lidí, se kterými pravidelně hrajeme squash. Tím, že pocházím z podtatranské oblasti na Slovensku, tak mě baví i turistika. Rád se také podívám na dobrý film. Nedávno jsme se s rodinou přestěhovali do domku za Prahou, takže když si chci odpočinout od online světa, ve kterém se dlouhodobě pohybuji, pracuji rád na zahradě nebo na nějakých malých kutilských projektech různého druhu.

Co byste přál CETINu na příštích 5 až 10 let?
Přál bych si, abychom byli jako firma vnímáni tak, že dodáváme špičkové služby s vysokou přidanou hodnotou. Také bych si přál, aby se nám probíhající transformace podařila tak, že jí lidé budou věřit.

Kde vidíte budoucnost internetu v příštích 10 až 20 letech?
To je trošku vizionářská otázka, ale pro mě osobně bude zajímavé sledovat, kam se posunou zejména 3 oblasti: Internet of Things, to znamená ještě větší online propojení s věcmi, které používáme v běžném životě. Dál Internet of Value, který posune to, jak dnes vnímáme platby nebo sdílení v reálném čase, a samozřejmě AI a provázání těchto oblastí.

Využíváte v týmu nějakým způsobem umělou inteligenci už teď?
Vidíme v ní velký potenciál a hledáme způsoby a příležitosti k tomu ji pravidelně využívat. Zatím s ní v týmu ale jen experimentujeme. Zúčastnili jsme se nějakých hackathonů, abychom se s AI víc seznámili, a přemýšlíme o tom, jak různé nástroje využít například při návrhu kódů.