5G je evoluce a vylepšení mobilních sítí – ne strašák a bezpečnostní riziko

5G je evoluce a vylepšení mobilních sítí – ne strašák a bezpečnostní riziko

Mobilní sítě se neustále vyvíjejí – 2G, 3G, 4G a dnes už 5G. Přečtěte si článek o tom, co 5G uživatelům přinese a že se opravdu není čeho bát. Spíš naopak. 5G zajistí rychlý internet s nízkou odezvou, který nám může změnit (a možná i zachránit) život. 
 
5G zvýší kapacitu mobilní sítě bez nutnosti stavět nové vysílače. Šetří i energie
V jádru je 5G pozvolná evoluce současných mobilních sítí směřující k větší efektivitě. Cílem je při stejném vyzařovaném výkonu a stejném počtu vysílačů obsloužit mnohonásobně více zařízení. Od mobilních telefonů přes domácí modemy, dopravní prostředky, roboty až po IoT čidla. To znamená, že není potřeba hledat nová místa pro výstavbu, ale stačí modernizovat ta stávající.

Důležitým prvkem 5G sítí je totiž technologie Massive MIMO, takzvaně mMIMO. Díky většímu množství vysílacích prvků v jedné anténě lze naráz vytvořit více užších svazků a zaměřit je na konkrétního uživatele s menším výkonem. Současné technologie fungují tak, že signál vysílají na celou oblast pro všechny uživatele jako obří reflektory. 5G proto snižuje také spotřebu energie.

5G sítě navíc, díky použitým frekvencím, nabídnou výrazné zvýšení rychlosti. Další výhodou je výrazné snížení doby odezvy. Ta ukazuje, jak dlouho putují data z vašeho zařízení (třeba mobilu) do internetu. Čím je doba kratší, tím je rychlejší reakce, kterou chcete udělat. 
  
V tabulce níže se můžete podívat, jak se standardy sítě v průběhu let měnily. 

 
Vybrané parametry Mobilní síť 2G Mobilní síť 3G Mobilní síť 4G Mobilní síť 5G
Rok nasazení ve větším měřítku 1991 1998 2008 2020
Podporované služby volání,SMS volání, SMS,internet volání, SMS, internet, streamované vlákno volání, SMS, internet, streamované video ve 4K, 3D video, IoT
Přenosová rychlost 0,1 Mb/s 0,1-0,8 Mb/s 15 Mb/s 1-10 Gb/s

S čím nám 5G pomůže?
5G umožní spolupráci mnoha zařízení, hlavně v oblastech internetu věcí, autonomních vozidel, virtuální i rozšířené reality, 360 stupňových videí a holografických telefonátů a projekcí. Může pomoci v oblasti zdravotnictví, kdy budou možné třeba operace na dálku. To zajistí hlavně nízká odezva, kdy například při řezu skalpelem nemůžete na reakci stroje čekat dlouhé milisekundy. 

5G vysílače pomohou také s dokrýváním míst s velkým pohybem osob pro zajištění potřebné kapacity. Bavíme se o místech jako stadiony, nádraží, náměstí, hotely a podobně. 

Bezpečnost 5G 
Pro hodnocení 5G je nutné oddělovat princip fungování 5G sítě a frekvence, na které je síť vysílaná. To se bohužel neděje, a vznikají kvůli tomu konspirační teorie. Pojďme se proto na otázku bezpečnosti podívat blíž. 
 
Přenos signálu mezi mobilním telefonem a vysílačem není v 5G síti o mnoho jiný než u 4G. Hlavní rozdíl je ve využití přiděleného spektra (tedy frekvence). Teorie konspirátorů se točí kolem používání milimetrových vln – kmitočtů 24–71 GHz. Strach z jejich využití je obecně vztahovaný na 5G. Jde ale o mylnou interpretaci. Milimetrové vlny se využívají již dlouhá léta pro mikrovlnné datové připojení a jejich škodlivost nebyla zatím nijak prokázána. 
 
Využívání 5G sítí je bezpečné také podle ČTÚ, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR i Světové zdravotnické organizace (WHO).

Provádíme vlastní kontrolní měření 
Bezpečnost našich vysílačů je pro nás samozřejmě důležitá. Proto jsme pořídili i speciální měřicí přístroj. Slouží ke kontrolním měřením hodnot intenzity elektrického pole v terénu.
 
Kolegové provedli desítky kontrolních měření na stávajících základnových stanicích s technologií 2G, 3G, 4G i 5G. Po dobu měření jsou všechny systémy nastavené na maximální výkon. To se v běžném provozu prakticky nikdy nestává. Přesto ani v jednom případě nebyly v prostorech, kde se mohou lidé běžně vyskytnout, naměřené překročené limitní hodnoty. Ty byly někdy překročeny pouze v bezprostřední blízkosti antén ve vzdálenosti maximálně několik decimetrů od středu antény ve směru jejího vyzařování. Tato místa jsou ale fyzicky nepřístupná bez použití například žebříků. Neproškolení lidé se tam proto nevyskytují.