NIS2 a „nový“ zákon o kybernetické bezpečnosti

NIS2 (Network and Information Security 2) je směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v unii. Cílem směrnice je rozšířit platnost stávající legislativy na další subjekty, a to novelizací stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti.

Na jaké organizace NIS2 dopadne?  

Koncem roku 2024 začne platit „nový“ zákon o kybernetické bezpečnosti, a to spolu s řadou prováděcích vyhlášek. Českou republiku tak čeká novela vyhlášky a zákona o kybernetické bezpečnosti. 

„Přijetí nového zákona o kybernetické bezpečnosti se očekává nejpozději do 18. října 2024.“ 

Nově směrnice NIS2 dolehne na stovky organizací, které poskytují regulované služby (odvětví v seznamu níže). Další kritéria (například velikost podniku) jsou u každé regulované služby uvedeny ve vyhlášce. Podle nich bude organizace muset plnit tzv. vyšší či nižší povinnosti. 

 • Veřejná správa 
 • Energetika 
 • Výrobní průmysl 
 • Potravinářský průmysl 
 • Chemický průmysl 
 • Vodní hospodářství 
 • Odpadové hospodářství 
 • Letecká doprava 
 • Drážní doprava 
 • Vodní doprava 
 • Silniční doprava 
 • Digitální infrastruktura a služby 
 • Finanční trh 
 • Zdravotnictví 
 • Věda, výzkum a vzdělávání 
 • Poštovní a kurýrní služby 
 • Vojenský průmysl 
 • Vesmírný průmysl 

Jaké NIS2 přináší povinnosti? 

Organizace, na které dopadá NIS2, musí přijmout organizační a technická opatření. A to podle režimu povinností, ve kterém se bude organizace nacházet (povinnosti v seznamu níže). Režim povinností je určen na základě procesu tzv. samoidentifikace, při kterém má organizace povinnost posoudit, zda režim povinností naplňuje nebo ne. 

Režim nižších povinností 

 • ​​Zajišťování kybernetické bezpečnosti 

 • Povinnosti vrcholného vedení 

 • Řízení aktiv 

 • Řízení rizik 

 • Bezpečnost lidských zdrojů 

 • Řízení kontinuity činností 

 • Řízení přístupu 

 • Řízení identit a jejich oprávnění 

 • Detekce a zaznamenávání kybernetických bezpečnostních událostí 

 • Řešení kybernetických bezpečnostních incidentů 

 • Bezpečnost komunikačních sítí 

 • Aplikační bezpečnost  

 • Kryptografické algoritmy

Režim vyšších povinností 

 • Systém 
 • Povinnosti vrcholového vedení
 • Bezpečnostní role
 • Řízení bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace
 • Řízení aktiv 
 • Řízení rizik 
 • Řízení dodavatelů 
 • Bezpečnost lidských zdrojů 
 • Řízení změn 
 • Akvizice, vývoj a údržba 
 • Řízení přístupu 
 • Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů 
 • Řízení kontinuity činností  
 • Audit kybernetické bezpečnosti 
 • Fyzická bezpečnost 
 • Bezpečnost komunikačních sítí 
 • Správa a ověřování identit 
 • Řízení přístupových práv a oprávnění 
 • Detekce kybernetických bezpečnostních událostí 
 • Zaznamenávání událostí 
 • Vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí 
 • Aplikační bezpečnost 
 • Kryptografické algoritmy 
 • Zajišťování dostupnosti regulované služby  
 • Zabezpečení průmyslových, řídících a obdobných specifických technických aktiv 

Jaké jsou pokuty za neplnění NIS2? 

Organizacím, které nebudou dodržovat povinnosti plynoucí ze směrnice NIS2, mohou být uloženy znatelné pokuty. 

 • V režimu nižších povinností hrozí organizaci pokuta až do výše 175 000 000 Kč nebo do výše 1,4 % celosvětového obratu. 

 • V režimu vyšších povinností hrozí organizaci pokuta až do výše 250 000 000 Kč nebo do výše 2 % celosvětového obratu. 

Pro všechny organizace je v případě vyměření pokuty použito vždy vyšší číslo u obou výše uvedených pokut.