Developeři

Do nových developerských projektů dodáváme optické připojení a v rámci komunikace se státní správou připojujeme města i malé obce k naší síti. Se zavedením rychlé sítě navíc dochází ke zhodnocení pozemků a staveb v obcích.
Scroll
Banner
Developeři
Myslíme na potřeby a zájmy developerů, proto se dokážeme zaměřit na jejich konkrétní požadavky a společně je realizovat.

Vyjádření o existenci sítí

Před začátkem jakékoliv stavby či výkopu nezapomeňte zjistit, zda se v místě nenachází síť CETIN. Předejdete tak problémům či dodatečným výkopům. V případě potřeby poskytnutí údajů o poloze naší sítě elektronických komunikací stačí vyplnit formulář.

Plánujete stavbu nebo výkopové práce?

Co je potřeba udělat:

Zažádejte o Vyjádření o existenci sítí

Tím zjistíte, zda se naše síť nenachází v místě stavby či výkopových prací. Následně pak můžete využít možnosti buď výstavby nové sítě, či připojení k té stávající.

Chcete se k naší síti připojit? Zažádejte o bližší informace

Kvalitní síť elektronických komunikací je významnou přidanou hodnotou pro váš projekt. Abyste mohli budoucím uživatelům sítě dopřát volnost výběru libovolného poskytovatele služeb, měli byste zažádat o bližší informace pro připojení k síti CETIN. O tyto informace můžete požádat v rámci žádosti o Vyjádření o existencí sítí, kde naleznete spojení na kontaktní osobu, která vás už k naší síti připojí!

V případě přípravy stavebních pozemků uzavřete Smlouvy na služebnosti (věcná břemena)

Nezapomeňte, že do termínu kolaudace je třeba uzavřít Smlouvy o zřízení služebnosti v dotčených pozemcích komunikační přípojkou, které se vkládají do Katastru nemovitostí.

V případě staveb budov uzavřete „Smlouvy o umístění zařízení na vnitřní síť a technologii“

Pokud stavíte budovu je nutné uzavřít ještě Smlouvu o umístění zařízení, která se na rozdíl od služebností nevkládá do katastru nemovitostí. Díky připojení na síť CETIN novým vlastníkům jednotek umožníte, aby si vybrali služby jimi preferovaného poskytovatele služeb (operátora).