• Vysokorychlostní internet

    Vysokorychlostní internet

    Rozšíříme optickou síť i do málo obydlených lokalit díky podpoře z EU. Zapojili jsme se do dotačních programů s cílem rozšířit vysokorychlostní internet do venkovských řídce osídlených oblastí.

  • Fotovoltaické systémy

    Fotovoltaické systémy

    Využijeme čistší zdroje energie díky podpoře z EU. Zapojili jsme do dotačního programu zaměřeného na podporu fotovoltaických systémů.