Jak doma správně nastavit wi-fi?

Základem pro správně fungující Wi‑Fi sítě je kvalitní Wi‑Fi router a poloha, kde se Wi‑Fi router nachází. Čím blíže bude váš notebook nebo mobilní telefon Wi‑Fi routeru, tim lepší rychlost a kvalita připojení.

Scroll
template
Kvalitní router

Kvalitní router

Správné umístění

Správné umístění

Čím blíže je router

Čím blíže je router

Tím lepší je připojení

Tím lepší je připojení

prev next

Co dělat, když nemohu zajistit přímý příjem signálu?Signál musí překonávat spoustu překážek, jako jsou zdi, stropy nebo nábytek, proto často nelze zajistit přímý příjem signálu. Pokud tedy budete mít Wi-Fi v přízemí a vaše koncové zařízení bude v prvním patře, výrazně to ovlivní rychlost a kvalitu připojení. V tomto případě je nejjednodušší řešení přiblížit koncové zařízení  k Wi-Fi nebo si pořídit repeater nebo ještě lépe - Mesh Wifi systém.

Repeater

Ten zastrčíte do zásuvky, nejlépe v pokoji, ve kterém máte notebook a připojíte na primární Wi‍-‍Fi router. Repeater vám dokáže zesílit signál Wi‍-‍Fi tak výrazně, jako byste zařízení měli hned vedle Wi‍-‍Fi routeru. Repeater tak vytvoří paralelní síť, na kterou se musíte připojit. Zjednodušeně řečeno na mobilním telefonu se připojíte na síť, která je jinak pojmenovaná a ve chvíli, kdy přejdete do jiného pokoje, telefon začne ztrácet signál z repeatru a pro udržení vysoké rychlosti budete muset manuálně přepnout zpět na primární Wi‍-‍Fi router.

Mesh Wifi systém

Lepší řešení než repeater je domácí MESH Wi‍-‍Fi systém. Ten obsahuje několik síťových prvků, které dohromady tvoří jedno velké pokrytí Wi‍-‍Fi signálem s jedním názvem a heslem. Když se  k ní jednou připojíte, už se nebudete muset starat o manuální přepojování, protože telefon se automaticky bude přepojovat po síťových prvcích, které budou mít nejkvalitnější signál. Instalace je velmi jednoduchá. Satelity se spárují mezi sebou hned jakmile je zapnete. Hlavní satelit připojíte kabelem  k internetové síti a umístíte v domácnosti. Základní nastavení provedete skrz aplikaci v mobilním telefonu a do pár minut by vám měl internet v celém objektu fungovat.

Pozor na rušení signálu sousedyPokud ve svém bytě zachytíte signál dalších tří Wi-Fi sítí od sousedů, měla by v ideálním případě každá fungovat na jiném vysílacím kanále. Pokud by více Wi-Fi routerů používalo stejný vysílací kanál, mohlo by dojít k vzájemnému rušení, které se může projevit na výpadcích, snížením přenosové rychlosti atd. Většina routerů si nastavuje kanál automaticky a snaží se zvolit ten nejlepší, někdy je ale potřeba provést ruční zásah a kanál přenastavit.

Nastavení vysílacího signálu

Vzhledem  k tomu, že kanály jsou frekvenčně blízko sebe, nemůžeme garantovat, že se například kanály 1 a 2 nebudou vzájemně rušit, protože se signály částečně překrývají. Museli bychom nastavit třeba kanál 1 a 5 abychom zaručili, že se nám frekvence nebudou překrývat. Pokud ale budete mít problém s velkým rušením, posun kanálu alespoň o jeden by vám měl částečně pomoci. V případě Wi‍-‍Fi 5 na frekvenci 5 GHz se rušení s okolními sítěmi nemusíte obávat. Ruční změna kanálu na Wi‍-‍Fi routeru se provádí u každého zařízení jinak, návod je buď na krabici anebo v příbalovém letáku.

Pro představu nabízíme návod pro obecnou změnu kanálu na Wi‍-‍Fi routeru:
 • Připojte se  k modemu přes Wi‍-‍Fi nebo síťovým kabelem a zadejte do prohlížeče adresu, kterou máte v návodu nebo na krabici

 • Routery od různých operátorů mají různé adresy například 192.1.xxx nebo 10.0.0.138

 • Pro přístup potřebujete uživatelské jméno a heslo, pokud jste si je nezměnili, výchozí hodnoty najdete na štítku modemu

 • Jděte do hlavního menu a otevřete sekci Síťová nastavení

 • Hlavní menu otevřete z obrazovky rychlého přístupu přes ikonu tří čárek vpravo nahoře

 • Zde můžete upravit nastavení své Wi‍-‍Fi sítě. Vysílací kanál změníte v části "Kanál"

Jak rozdělujeme wi-fi routery?

 • Primárně dělíme routery podle přenosového pásma (2,4 GHz nebo 5 GHz) a podle podporovaného standardu
 • Obecně platí, že čím vyšší pásmo, tím vyšší rychlost a čím vyšší standard, tím vyšší pásmo a menší náchylnost k rušení
 • Pásmo 2,4 GHz je tak již starší technologie, která má sice vyšší dosah, ale nižší rychlost a také je velmi náchylná na rušení
 • Momentálně se nejčastěji prodává zařízení se standardem IEEE 802.11ac, které označujeme jako Wi-Fi 5. Toto zařízení funguje v pásmu 5 GHz a je tedy odolné proti rušení. Pásmo 5 GHz také nyní využíváme nejčastěji, podporuje ho totiž i většina mobilních telefonů
 • Na trhu jsou i produkty s novějším standardem IEEE 802.11 neboli Wi-Fi 6, které podporují už i pásmo 6 GHz. Nicméně aby vám tato frekvence fungovala, musí ji podporovat i váš telefon nebo notebook